Quatrospect

De corporatie van de toekomst – praktische bouwstenen

Als corporatie functioneer je in een krachtenveld en ben je onderdeel van een ecosysteem waarin je relaties onderhoudt met je collega’s – bestuur en medewerkers –, belanghouders, in- en extern toezicht en de samenleving. Hoe kun je je rol zo goed mogelijk vervullen? QuatroSpect heeft een aanpak ontwikkeld waarin er een goed samenspel ontstaat tussen alle betrokkenen in en rond de corporatie en bovendien de essentie op tafel komt.

Vier praktische bouwstenen voor corporaties maken deel uit van deze aanpak. Daarover nu meer.

Belanghebbenden vertellen hun verhaal

Hoe actief en tijdig betrekt u belanghebbenden? Het is niet altijd gemakkelijk om het gesprek met belanghebbenden goed op gang te krijgen, laat staan om die zich écht betrokken te laten voelen bij de ambities van de corporatie. We willen wel, maar hoe doen we dat dan? En het liefst zo makkelijk mogelijk. Dit kan.

Op een vernieuwende en effectieve manier worden zij op ons online platform uitgenodigd samen een ‘digitale foto’ te maken en daarover in dialoog te gaan met de corporatie en/of de visitatiecommissie. Zo krijgt de corporatie ‘de belanghebbenden in beeld’. De rapportage wordt visueel ondersteund om de kernpunten te bewaken en de communicatie makkelijker te maken. Bovendien levert dit een unieke gelegenheid op om de banden met een grotere groep belanghebbenden aan te halen.

De start van uw corporatieverhaal

De corporatie van de toekomst vraagt om goede keuzes, een goed werkende organisatie en een teamcultuur die de corporatie vooruithelpt bij al haar kerntaken en dienstverlening. Wilt u snel een beeld krijgen waar u staat? Samen een Foto maken en daar samen de dialoog over voeren, levert al een schat aan inzichten als start van een ondernemingsplan, een visitatie of strategie executie.

De Foto brengt de relevante gebieden in beeld en de rapportage is tevens een basis om in te brengen in de visitatie en/of met uw belanghebbenden of uw raad van Commissarissen te bespreken. Zo helpen wij u en uw teams reflecteren en leren met elkaar, zodat ambities, plannen en prestaties nog beter matchen op wat u voor ogen heeft.

Het verhaal van iedereen

Omdat één gezamenlijk verhaal krachtig is. Dat gaat niet vanzelf. Daarom verbinden wij in onze aanpak en al onze tools de verschillende niveaus in de organisatie: kom tot één beeld, één taal, en één verhaal. En bovendien een verhaal dat iedereen die heeft meegedaan kan navertellen. Dit vraagt anders denken, lef om het anders en met elkaar te doen en daarbij weg te laten wat niet nodig is.

QuatroSpect helpt u met haar kennis en platform om het ondernemingsplan, de jaarplannen en de dashboards tot de kern terug te brengen en ‘op de kaart te zetten’ en zo ook samen de voortgang te volgen. Ons motto ‘Sturing zonder stapeling’ met 10 principes is het praktische antwoord op de minimale sturingset waarnaar de sector met Aedes naar streeft in haar convenant tussen BZK, AW en WSW over afstemming van de informatievoorziening.

De rol van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is een belangrijke speler als het gaat om strategie en keuzes en governance. Zij zijn geholpen met een corporatie die hen betrekt en hen kernachtig presenteert waar het om gaat. Op een manier die past bij hun rol en zonder dat het voor de corporatie dubbel werk oplevert.
Daarom nemen wij u en uw raad graag mee in onze aanpak voor een gezamenlijke Strategiekaart, de vereenvoudigde Position Kaart voor de visitatie en de Governance Foto bij zelfevaluatie en themavergaderingen. De opzet en uitkomsten daarvan dienen verschillende doelen en brengt in het gesprek tussen bestuur en toezicht de essentie op tafel. Zie ook www.quatrospect.nl/governance

QuatroSpect– wij bouwen graag een beetje mee

QuatroSpect is een ander adviesbureau met ervaren professionals die corporaties helpt te ontwikkelen met haar ‘viermaal-anders-filosofie’ en daarbij zo kort als nodig op weg helpt. QuatroSpect heeft een methodiek en een cloud platform om de corporatie eenvoudig en inzichtelijk ‘op de kaart’ te zetten en te houden zodat de hoofdlijn in beeld blijft en de leidraad vormt voor de dialoog over wat er echt toe doet. Bovendien helpen alle onderdelen van onze aanpak bij voorbereiding van de visitatie en de verantwoording naar intern en extern toezicht.

We denken graag met u mee en laten u zien hoe het concreet kan werken. Neemt u voor meer informatie contact met ons op.