Quatrospect

Van complex.
Naar transparant.

Het is herfst!

De herfst staat voor de deur. Terwijl de bladeren aan de bomen kleuren, worden plannen in uw organisatie gesmeed, uitgevoerd of geëvalueerd. Is dit voor u het woud der verwachting of ziet u door de bomen het bos niet meer? In deze nieuwsbrief gaan we anders werken. Van rituele dans naar inspiratie en van overkill naar overzicht. Hoe kun je nu vol energie bouwen aan het nieuwe jaar in minder tijd en met veel plezier? En hoe krijg en houd je de essentie van wat nodig is in beeld? Anders kijken, denken, werken en anders zijn. In de zorg, het onderwijs, wonen en werken. Al het goede komt in vieren.

Lees hier verder

 

Quatrospect in 2 minuten

Burger centraal

De publieke sector is er voor de burger. Belastinggeld is bestemd voor publieke voorzieningen en niet voor bureaucratie. Dat is in onze optiek in het belang van iedere burger. Scholieren, huurders, zieken, ouderen, zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun verhaal gehoord wordt en merkbaar is in de dienstverlening. Met als resultaat een tevreden burger. Dit klantdenken ontbreekt nog te vaak in de publieke sector.

De tijd dringt om structureel anders te gaan werken. Veranderingen blijven zich in een steeds hoger tempo aandienen. Alleen het bijschaven van dienstverlening of het verhogen van belastingen is niet het antwoord op de megatrends in de maatschappij en leidt niet tot een tevreden burger. Het is te traag, te laat, meer van hetzelfde of niet genoeg. Een wendbare en vitale publieke sector is nodig. Met impact op de burger en op Nederland. Verandering is de nieuwe constante.

Missie

Onze missie is om de burger en de publieke sector duurzaam samen te brengen in een hecht team. Om waarde te creëren voor de samenleving vanuit een andere mindset en door een andere manier van werken. Daarom introduceren we een vereenvoudigde besturingsfilosofie die we combineren met moderne ‘agile’ methoden van werken en ondersteunen met online platformtechnologieën voor participatie en interactie. Alles onder het motto: presteren door verbinden. Dit noemen wij het QuatroSpect Agile-teamwerken.

Kern

QuatroSpect wil eraan bijdragen dat organisaties in de publieke sector:

  • de toekomst helder in beeld hebben, omdat de burger altijd centraal staat;
  • eigen teamverantwoordelijkheid, openheid en wederzijds vertrouwen als cultuur stimuleren;
  • uitdagingen direct aanpakken en eenvoudig voortreffelijke resultaten boeken;
  • betrokkenheid van stakeholders gewoon vinden en zich graag over resultaten verantwoorden om ervan te leren.

Kwaliteit omhoog, kosten omlaag

Onze dienstverlening richt zich op kwaliteitsverhoging en kostenverlaging van uw organisatie om wendbaar en flexibel in te blijven inspelen op uw klanten.

Themagebieden zijn bijvoorbeeld:

  • stakeholdersmanagement
  • strategie, (be)sturing en herinrichting
  • resultaatgericht werken
  • kwaliteitsvraagstukken

Onze mensen en ons netwerk

We beschikken over adviseurs en begeleiders met de vereiste vakexpertise en ervaring in de publieke sector en uw branche. We hebben daarnaast netwerkpartners voor extra ondersteuning.

Van verstarring. Naar versnelling.

Verhaal en visie