Quatrospect

Van complex.
Naar transparant.

Bijeenkomst op Congres Vereniging Hogescholen 2018 druk bezocht

Quatrospect en NQA organiseerden tijdens het Congres Vereniging Hogescholen 2018 een bijeenkomst voor hogescholen. De opkomst was zo groot dat mensen moesten staan of in de vensterbank zaten. De presentatie Meer waarde met HBO…reflectie én online SPRINT leverde zeer goede suggesties op van de deelnemers.Zij willen in het HBO; Minder papierwerk, meer werkplezier, continue verbetering en een direct toepasbare werkwijze voor de teams. Met name het centraal stellen van de onderwijs teams kreeg veel aandacht. De Quatrospect methode en het cloud platform ondersteunen deze wensen naadloos en dat was ook een veel gehoorde opmerking tijdens de presentatie en discussie. Wil jij ook onderzoeken of Quatrospect bij jouw hogeschool het verschil kan maken voor je teams ?

Neem dan contact op met info@quatrospect.nl of kijk op www.quatrospect.nl/HBO

Het samenvattend leaflet is hier te downloaden

Quatrospect in 2 minuten

Burger centraal

De publieke sector is er voor de burger. Belastinggeld is bestemd voor publieke voorzieningen en niet voor bureaucratie. Dat is in onze optiek in het belang van iedere burger. Scholieren, huurders, zieken, ouderen, zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun verhaal gehoord wordt en merkbaar is in de dienstverlening. Met als resultaat een tevreden burger. Dit klantdenken ontbreekt nog te vaak in de publieke sector.

De tijd dringt om structureel anders te gaan werken. Veranderingen blijven zich in een steeds hoger tempo aandienen. Alleen het bijschaven van dienstverlening of het verhogen van belastingen is niet het antwoord op de megatrends in de maatschappij en leidt niet tot een tevreden burger. Het is te traag, te laat, meer van hetzelfde of niet genoeg. Een wendbare en vitale publieke sector is nodig. Met impact op de burger en op Nederland. Verandering is de nieuwe constante.

Missie

Onze missie is om de burger en de publieke sector duurzaam samen te brengen in een hecht team. Om waarde te creëren voor de samenleving vanuit een andere mindset en door een andere manier van werken. Daarom introduceren we een vereenvoudigde besturingsfilosofie die we combineren met moderne ‘agile’ methoden van werken en ondersteunen met online platformtechnologieën voor participatie en interactie. Alles onder het motto: presteren door verbinden. Dit noemen wij het QuatroSpect Agile-teamwerken.

Kern

QuatroSpect wil eraan bijdragen dat organisaties in de publieke sector:

  • de toekomst helder in beeld hebben, omdat de burger altijd centraal staat;
  • eigen teamverantwoordelijkheid, openheid en wederzijds vertrouwen als cultuur stimuleren;
  • uitdagingen direct aanpakken en eenvoudig voortreffelijke resultaten boeken;
  • betrokkenheid van stakeholders gewoon vinden en zich graag over resultaten verantwoorden om ervan te leren.

Kwaliteit omhoog, kosten omlaag

Onze dienstverlening richt zich op kwaliteitsverhoging en kostenverlaging van uw organisatie om wendbaar en flexibel in te blijven inspelen op uw klanten.

Themagebieden zijn bijvoorbeeld:

  • stakeholdersmanagement
  • strategie, (be)sturing en herinrichting
  • resultaatgericht werken
  • kwaliteitsvraagstukken

Onze mensen en ons netwerk

We beschikken over adviseurs en begeleiders met de vereiste vakexpertise en ervaring in de publieke sector en uw branche. We hebben daarnaast netwerkpartners voor extra ondersteuning.

Van interne focus. Naar Agile-teamwerken voor de klant.

Verhaal en visie