Quatrospect

Burger centraal

De publieke sector is er voor de burger. Studenten, huurders, zieken, ouderen, zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun verhaal gehoord wordt en dat dit merkbaar is in de dienstverlening. Ook moeten zij vanaf het begin betrokken worden bij nieuwe plannen. Met als resultaat een meer tevreden burger.

De nieuwe tijd dwingt ons om structureel anders te gaan werken. Veranderingen blijven zich in een steeds hoger tempo aandienen. Alleen het bijschaven van dienstverlening is niet het antwoord op de megatrends in de maatschappij en leidt niet tot meer tevreden burgers. Een wendbare en vitale (semi)publieke sector is nodig. Met impact op de burger en op Nederland. Verandering is de nieuwe constante. Terug naar de menselijke maat!

Missie

Onze missie is om de burger, de student, de huurder, kortom de klant, én de (semi)publieke sector duurzaam samen te brengen in één hecht team. Om waarde te creëren voor de samenleving vanuit een andere mind-set en door een andere manier van werken. Daarom introduceren we een vereenvoudigde strategie executie die we combineren met modern ‘agile’ werken en ondersteunen met een online cloud platform voor medezeggenschap, participatie en interactie. Dit noemen wij het QuatroSpect Agile werken in teams.

Kern

QuatroSpect wil eraan bijdragen dat organisaties in de publieke sector:

  • de toekomst helder in beeld hebben, omdat de burger altijd centraal staat;
  • eigen teamverantwoordelijkheid, openheid en wederzijds vertrouwen als cultuur stimuleren;
  • uitdagingen direct aanpakken en eenvoudig voortreffelijke resultaten boeken;
  • betrokkenheid van stakeholders gewoon vinden en zich graag over resultaten verantwoorden om ervan te leren.

Kwaliteit omhoog, kosten omlaag

Onze dienstverlening richt zich op kwaliteitsverhoging en kostenverlaging van uw organisatie om wendbaar en flexibel in te blijven inspelen op de veranderende wensen van uw klanten.

Themagebieden zijn bijvoorbeeld:

  • Medezeggenschap van alle stakeholders vroegtijdig organiseren
  • Strategievorming, besturing en herinrichting
  • Resultaatgericht werken in teams
  • Kwaliteitsvraagstukken in de organisatie

Onze mensen en ons netwerk

Mensen maken het verschil. We beschikken daarom over ervaren interimmanagers, adviseurs en begeleiders met de vereiste expertise en ervaring in uw branche. We hebben daarnaast netwerkpartners voor extra ondersteuning.

Van beren op het pad. Naar bruggen tussen mensen.

Verhaal en visie