Quatrospect

Geschikte en betaalbare huurwoningen voor de lagere inkomens

Deze uitdaging kennen wij al sinds het einde van de jaren 40 van de vorige eeuw. Er is voortdurend gebrek aan betaalbare woningen van voldoende kwaliteit voor de lagere inkomens. Dit politieke hete hangijzer volgen wij op deze plaats en zal ook behandeld worden in diverse blogs en polls. De burger heeft recht op steun van de overheid voor betaalbare woningen.

Woningcorporatie

Huurdersbetrokkenheid is meer dan een enquête houden….

De uitkomsten van de huurdersenquête 2019 zijn bemoedigend. De huurders tonen zich tevreden met het gegeven cijfer van 7,6. Maar hierop sturen is minder dan wat een corporatie zou moeten willen. De huurders vanaf de beleidsvoorbereiding erbij…

Woningcorporatie

De essentie op tafel

Het beste middel om de toezichthoudende rol te vervullen is het ‘goede gesprek’, een echte dialoog, waarin de raad van toezicht scherpe vragen stelt en ‘haar oordeel uitstelt’. Het is belangrijk dat de essentie op…

Woningcorporatie

Landelijke Stand Toezicht met Passie 2018

De uitkomsten van het onderzoek dat QuatroSpect uitvoerde onder commissarissen van woningcorporaties in samenwerking met de VTW heeft resultaten opgeleverd die voor alle toezichthouders en bestuurders van belang zijn. Bekijk de Kaart Landelijke Stand Toezicht…

Woningcorporatie

Een wendbare woningcorporatie: klaar voor toekomstige ontwikkelingen?

Woningcorporaties krijgen de komende jaren meer dan ooit te maken met snelle veranderingen in de samenleving. Het aanbod aan sociale huurwoningen krimpt, terwijl de vraag naar betaalbare sociale huurwoningen juist toeneemt. De noodzaak om een…

Woningcorporatie

Extra aandacht voor leefbare wijken en bijzondere doelgroepen

Na de Prachtwijken en Krachtwijken is er nog steeds behoefte aan het renoveren en verbeteren van achterstandswijken. Sociale cohesie, diversiteit in de wijken en modernisering worden hier besproken en van commentaar voorzien. Leefbare wijken: mengen…

Woningcorporatie

Duurzame en energiezuinige woningen, CO2-neutraal in 2050

Deze duurzaamheidsuitdaging heeft de woningcorporatie sector zichzelf gesteld. Hier volgen wij de ontwikkelingen op de voet en wordt erover gediscussieerd. Aedes-publicatie CO2-neutrale woningen in 2050 Verkiezingsprogramma CDA: ‘Alle gebouwen binnen 20 jaar CO2-neutraal’ Politiek niet…