Quatrospect

Samen zijn we slagvaardige professionals

Onderwijs en onderzoek voor de professionals van morgen.

Wat speelt er
Duurzaam onderwijs, leven lang ontwikkelen, doorlopende leerroutes, robuuste kennisontwikkeling en technologische vernieuwing. Nieuwe inzichten en praktische toepassingen voor de maatschappij, doorlopende vernieuwing is aan de orde van de dag.

Vernieuwend onderwijs, nieuwe hybride leer- en werkvormen met een verdergaande digitalisering, niet alleen van het onderwijs, maar ook van de ondersteuning en manier van sturing en verantwoording is nodig om werkbaar en wendbaar te zijn.

Diversiteit in leer- en werkgemeenschappen met verdergaande digitalisering en onderlinge betrokkenheid. Afstemming en peerreviews met stakeholders, netwerkpartners is gewoon. Ook de manieren voor netwerkleiderschap en duurzame inzetbaarheid zullen veranderen.

Kiezen en koers houden, strategie executie met praktische wijsheid op alle plekken in de instelling, operational excellence in processen, programma’s en besluitvorming waar het kan, een sterke PDCA leercurve. Leiderschap op elk niveau, voor talentontwikkeling van morgen.

Quatrospect website 2021 16_95

Wat kunnen wij betekenen?

Wij helpen jullie een slagvaardige organisatie te zijn.

Met onze expertise en platform kun je

  • Strategie en plannen digitaal verbinden
  • PDCA op alle niveaus digitaal stroomlijnen en in control komen/blijven
  • Kwaliteitszorg Onderwijs en Onderzoek digitaal vereenvoudigen
  • Accreditatievoorbereiding digitaal versnellen en verbeteren
  • Onderwijs en onderzoeks ontwikkelingen in beeld brengen en reviewen
  • Projecten/Programmas digitaliseren en monitoren
  • Medezeggenschap van studenten en partners verbreden en verankeren
  • Professioneel samenwerken en resultaatgericht werken versterken

Maak nu de volgende stap in professionalisering. Gebruik de juiste managementtools op het digitale platform om zelf goed te sturen en te verantwoorden. Samen met je stakeholders.

Praktijkvoorbeelden van HBO instellingen

Wat kun je allemaal op ons platform doen? Vraag onze brochure aan

Sneller en beter voorbereid op de visitatie? Neem contact op.