Quatrospect

Hoe zo’n digitale foto werkt

Een goede dialoog met een stakeholder voeren, hoe doe je dat? Organisaties vinden het terecht belangrijk om belanghebbenden de gelegenheid te geven om een organisatie en haar kernprocessen te beoordelen. Toch komt een gesprek niet altijd goed of scherp genoeg op gang. Ook blijft de betrokkenheid vaak maar sporadisch en beperkt tot evaluaties of klanttevredenheidsonderzoeken die ‘maatschappelijke prestaties’ meten.

Voor een gesprek over een nieuwe koers, keuzes en kansen is al helemaal geen ruimte. Naast de sleetsheid die hierdoor ontstaat, leidt het tot een organisatorische belasting die een binding met belanghebbenden juist in de weg staat. We willen wel, maar hoe doen we dat dan? En het liefst zo slim mogelijk. Een goed begin is hier al het halve werk.

Door een slimme inzet van technologie en gebruik makend van sectorspecifieke kennis maken we met belanghebbenden op ons online platform een ‘digitale foto’. Daaruit komt een rapport voort dat alle betrokkenen in staat stelt om onderling beelden te vergelijken en de kernpunten ervan in een dialoog met elkaar uit te diepen. Het rapport dient niet alleen als voorbereiding op het gesprek tussen belanghebbenden en de organisatie, maar ook met bijvoorbeeld een visitatiecommissie.

Dit alles kan zonder de anders zo gebruikelijke organisatorische ballast en met de agenda waar het om draait. Bovendien levert het een unieke gelegenheid op om de banden met een grotere groep belanghebbenden aan te halen. Voor corporaties is dit onze aanpak voor ‘vernieuwing van het maatschappelijk gesprek’.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Overig

Hybride werken – wat is je volgende stap?

Veel organisaties zijn momenteel bezig om anders denken en werken vorm te geven. De vraag is nu in welke mate het hybride werken en het thuiswerken wordt doorgezet en wat daar nu verder voor nodig…

Overig

Leidinggeven kent geen afstand

Veel medewerkers werken nu thuis en blijven dat waarschijnlijk méér doen. Dan is de vraag: hoe kun je vanuit jouw rol goed contact en afstemming met elkaar houden over wat er nodig is? Je zult…

Overig

Digitalisering en participatie – Moderner organiseren. En hoe?!

Hoe lok je uit dat iedereen betrokken is bij het creëren en realiseren van ambities? En hoe krijg je dat op een innovatieve en digitale manier voor elkaar? Deze vraag stelde QuatroSpect zich in een…

Overig

Maatschappelijk veranderd ondernemen

Dat is er nu aan de hand. En hoe?! Het is eenvoudig en complex tegelijk. Eenvoudig omdat gezondheid boven alles gaat en dan is het overduidelijk dat we nu met elkaar moeten oppassen en op…

Overig

Agile werken wordt een strategische prioriteit

Agile werken wint wereldwijd in ramp tempo aan populariteit. Een nieuwe studie van KPMG, gehouden onder respondenten uit zeventien landen, toont aan dat meer dan 80% van de organisaties de afgelopen drie jaar een Agile-transformatie…

Overig

Digitale sprint – foto teamcultuur

Door op allerlei terreinen selfies te maken krijg je een digitaal fotoboek waarin je de organisatie of het onderdeel waarin je werkt kunt herkennen. Daarmee kun je de sterke en verbeterpunten benoemen en zo gerichter…

Overig

Associé worden – maar wel anders

Wie wij zoeken We zoeken enthousiaste adviseurs die zich betrokken voelen bij de publieke sector en erop gebrand zijn om organisaties op een vernieuwende manier verder te brengen. Je staat open voor het gebruik van…

Overig

De vier V’s in uw organisatie

Veel organisaties zijn op zoek naar manieren om hun ambities te bereiken. Het is echter niet eenvoudig om die onderling goed af te stemmen. Er zijn nu eenmaal werkwijzen ingeslopen die veel tijd, organisatie en…