Quatrospect

Hoe zo’n digitale foto werkt

Een goede dialoog met een stakeholder voeren, hoe doe je dat? Organisaties vinden het terecht belangrijk om belanghebbenden de gelegenheid te geven om een organisatie en haar kernprocessen te beoordelen. Toch komt een gesprek niet altijd goed of scherp genoeg op gang. Ook blijft de betrokkenheid vaak maar sporadisch en beperkt tot evaluaties of klanttevredenheidsonderzoeken die ‘maatschappelijke prestaties’ meten.

Voor een gesprek over een nieuwe koers, keuzes en kansen is al helemaal geen ruimte. Naast de sleetsheid die hierdoor ontstaat, leidt het tot een organisatorische belasting die een binding met belanghebbenden juist in de weg staat. We willen wel, maar hoe doen we dat dan? En het liefst zo slim mogelijk. Een goed begin is hier al het halve werk.

Door een slimme inzet van technologie en gebruik makend van sectorspecifieke kennis maken we met belanghebbenden op ons online platform een ‘digitale foto’. Daaruit komt een rapport voort dat alle betrokkenen in staat stelt om onderling beelden te vergelijken en de kernpunten ervan in een dialoog met elkaar uit te diepen. Het rapport dient niet alleen als voorbereiding op het gesprek tussen belanghebbenden en de organisatie, maar ook met bijvoorbeeld een visitatiecommissie.

Dit alles kan zonder de anders zo gebruikelijke organisatorische ballast en met de agenda waar het om draait. Bovendien levert het een unieke gelegenheid op om de banden met een grotere groep belanghebbenden aan te halen. Voor corporaties is dit onze aanpak voor ‘vernieuwing van het maatschappelijk gesprek’.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.