Quatrospect

Hybride werken – wat is je volgende stap?

Veel organisaties zijn momenteel bezig om anders denken en werken vorm te geven. De vraag is nu in welke mate het hybride werken en het thuiswerken wordt doorgezet en wat daar nu verder voor nodig is. Lees hieronder de blog en vul de checklist in.

Nieuwe manieren van samenwerking – waar ligt de grens?

Door de Corona situatie van de afgelopen periode waren collega’s gedwongen om op een andere manier met elkaar te blijven werken. Ook zochten ze wegen om hun klanten te bedienen en in contact te blijven met hun stakeholders. Inmiddels zijn sommige nieuwe samenwerkingsvormen redelijk ingeburgerd. Vragen die organisaties zich stellen:

 • Wat wordt de verdeling tussen de thuis- en werklocatie? In hoeverre willen en gaan we het echt bestendigen of blijft het een tijdelijke situatie? – Hoe kijken we verder?
 • Hoe gaan we om met collega’s die juist goed en collega’s die niet goed thuis kunnen werken? Wat vraagt dit van de manager en van collega’s zodat iedereen goed functioneert? – Hoe gaan we met elkaar om?
 • Hoe kunnen we hybride werken in (delen van) onze kernactiviteiten verankeren? Wat doen we online en wat juist niet? Hoe houden we de balans tussen sociale cohesie en het slim samenwerken op afstand? – Hoe houden we de balans?
 • Wat gaan we nu concreet doorzetten van wat goed werkte en wat bouwen we af of doen we anders? Hoe zorgen we ervoor dat we het momentum gebruiken om anders en meer digitaal te werken? – Wat gaan we concreet doen?

Het momentum gebruiken – wat kunnen we gewoon (blijven) doen?

Zonder aan forse digitaliseringsagenda’s en transformatieplannen te denken, die op zichzelf zeer nuttig zijn, hoeft het organisaties niet te belemmeren om digitalisering en nieuwe werkvormen door te zetten of daarmee te experimenteren. Dat maakt dat het onderwerp onder de aandacht blijft en geeft de organisatie mogelijkheid om wat werkt te verankeren. Zo krijgt hybride werken vorm, kunnen we steeds verder wennen en houden we iedereen erbij.

Geen weg terug – wel stap voor stap verder

Quatrospect heeft, ook al voor Corona, met haar klanten ervaring opgedaan met de Hybride Way of Working. Dit, omdat we merkten dat participatie van stakeholders, betrokkenheid en eigenaarschap van medewerkers en ook een meer integrale benadering van het omgaan met strategie executie op alle niveaus wenselijk is. Corona heeft deze behoefte en de vraag om nieuw digitaal instrumentarium alleen maar meer blootgelegd.

De volgende stap – routekaart voor groei

Gelukkig kunnen we organisaties door deze ervaring begeleiden bij hun vraagstukken. En die liggen altijd op het terrein van het slim betrekken van het hele ecosysteem en netwerk en inhoudelijk verbinden. Dat doen we in het combineren van strategie en executie van beleid, planning en control en kwaliteitsontwikkeling op elk niveau. Daarbij stellen we ons platform met digitale tools beschikbaar die inhoudelijk op elkaar aansluiten en ook aansluiten op de (kwaliteits)eisen en -kaders van de branche.

Zo ontstaat er voor alle betrokkenen binnen de organisatie een logische en betrouwbare routekaart. In deze routekaart combineren we maximale digitale participatie met een dialoogmodel voor betrokkenen. Hoe hybride is dat! En dat werkt goed.

Meer weten over hoe dit kan werken of ook eens proberen? Neem dan contact op met AnitavanderWal@quatrospect.nl. Uiteraard kunnen we samen bezien wat een logische volgende stap is in je ontwikkeling én in je digitalisering. Je kunt ook zelf onderstaande checklist gebruiken voor de next step in de routekaart. Wij zijn benieuwd.

Routekaart voor ontwikkeling – checklist met 8 punten

Bekijk hieronder de checklist met de vier S-en: stakeholdersbetrokkenheid, strategievorming en -executie, sturing en samenwerking. Hoe kunnen we daarin meer hybride denken en werken?
Wat kunnen we daarin digitaal doen om te versnellen, te verbreden, te verdiepen en te verbinden?


Stakeholders – betrekken en bevragen

 • Het kennen van de stakeholders – weten we wie het zijn, wie zijn het nu en wie zijn het straks en weten we echt wat ze belangrijk vinden?
 • Het betrekken van de stakeholders – wanneer betrekken we wie, doen we dat tijdig en regelmatig genoeg en wat doen we concreet met hun wensen en opmerkingen?

Strategie – in de praktijk

 • Het vormgeven van de strategie – wat is ons vertrekpunt, wie doen er mee en kunnen we ons verhaal straks eenduidig en beknopt vertellen?
 • De werkende strategie executie – hoe zorgen we ervoor dat de speerpunten gedragen worden en geconcretiseerd worden in de organisatie in agenda’s en resultaten?

Sturing – minimale sturing

 • Zicht op wat relevant is – waar ligt onze focus qua speerpunten/ontwikkellijnen, hoe zijn ze vertaald en verankerd en welke kern- en impactindicatoren hebben we?
 • Wendbaarheid organiseren – hoe blijven we van buiten naar binnen denken en werken, hoe hebben we onze processen georganiseerd en gedigitaliseerd om snel en goed te kunnen schakelen

Samenwerking – verbinding in het ecosysteem

 • Elkaar begrijpen – hoe kunnen we goed met elkaar communiceren over wat er speelt en wat nodig is, welke informatie is nodig en hoe organiseren we dat we elkaar echt begrijpen?
 • Elkaar vertrouwen – hoe creëren we een cultuur waarin collega’s in hun rol de ruimte en de verantwoordelijkheid voelen en ook de kunst van het ‘bewegen’ en het stilzitten’ verstaan?

 

© QuatroSpect, 2021

 

Overig

Leidinggeven kent geen afstand

Veel medewerkers werken nu thuis en blijven dat waarschijnlijk méér doen. Dan is de vraag: hoe kun je vanuit jouw rol goed contact en afstemming met elkaar houden over wat er nodig is? Je zult…

Overig

Digitalisering en participatie – Moderner organiseren. En hoe?!

Hoe lok je uit dat iedereen betrokken is bij het creëren en realiseren van ambities? En hoe krijg je dat op een innovatieve en digitale manier voor elkaar? Deze vraag stelde QuatroSpect zich in een…

Overig

Maatschappelijk veranderd ondernemen

Dat is er nu aan de hand. En hoe?! Het is eenvoudig en complex tegelijk. Eenvoudig omdat gezondheid boven alles gaat en dan is het overduidelijk dat we nu met elkaar moeten oppassen en op…

Overig

Agile werken wordt een strategische prioriteit

Agile werken wint wereldwijd in ramp tempo aan populariteit. Een nieuwe studie van KPMG, gehouden onder respondenten uit zeventien landen, toont aan dat meer dan 80% van de organisaties de afgelopen drie jaar een Agile-transformatie…

Overig

Digitale sprint – foto teamcultuur

Door op allerlei terreinen selfies te maken krijg je een digitaal fotoboek waarin je de organisatie of het onderdeel waarin je werkt kunt herkennen. Daarmee kun je de sterke en verbeterpunten benoemen en zo gerichter…

Overig

Hoe zo’n digitale foto werkt

Een goede dialoog met een stakeholder voeren, hoe doe je dat? Organisaties vinden het terecht belangrijk om belanghebbenden de gelegenheid te geven om een organisatie en haar kernprocessen te beoordelen. Toch komt een gesprek niet…

Overig

Associé worden – maar wel anders

Wie wij zoeken We zoeken enthousiaste adviseurs die zich betrokken voelen bij de publieke sector en erop gebrand zijn om organisaties op een vernieuwende manier verder te brengen. Je staat open voor het gebruik van…

Overig

De vier V’s in uw organisatie

Veel organisaties zijn op zoek naar manieren om hun ambities te bereiken. Het is echter niet eenvoudig om die onderling goed af te stemmen. Er zijn nu eenmaal werkwijzen ingeslopen die veel tijd, organisatie en…