Quatrospect

Samen maken we gewoon goed onderwijs

Hoe doe je dat? Nu en in de toekomst.

Wat speelt er
Wie is die student van de toekomst? Online en blended learning, flexibel onderwijs en leven lang ontwikkelen, samen met de studenten. Deze (digitale) transformatie is niet meer weg te denken.

Het netwerk actief betrekken bij beroepsvragen, het onderwijs samen vormgeven met ketenpartners bij scholing, omscholing en bijscholing. Dit vraagt om handen en voeten in de samenleving en in de praktijk.

Goed onderwijs en een basis die op orde is gaan hand in hand. Continu aandacht voor de kwaliteit van de opleidingen is het fundament voor het onderwijs van morgen.

Onderwijskundig leiderschap, bekwame teams, professioneel handelen en samenwerken op alle plekken in de school en in het netwerk. Met de juiste mind set, hulpmiddelen en aandacht maak je samen gewoon goed onderwijs.

Quatrospect website 2021 16_93

Wat kunnen wij betekenen?

Wij helpen jullie samen nog verder te komen.

Met onze expertise en platform kun je

  • Strategie en plannen digitaal verbinden
  • PDCA op alle niveaus digitaal stroomlijnen
  • Kwaliteitszorg digitaal organiseren en vereenvoudigen
  • Inspectievoorbereiding digitaal versnellen en kwalitatief verbeteren
  • Projecten/Programma’s digitaliseren en monitoren
  • Medezeggenschap van studenten en werkveld verbreden en verankeren
  • Professioneel samenwerken en resultaatgericht werken versterken

Maak nu de volgende stap in professionalisering. Gebruik de juiste managementtools op het digitale platform om je ambities waar te maken en grip te houden op kwaliteit. Om goed onderwijs gewoon te maken, elke dag. Samen met je stakeholders.

Praktijkvoorbeelden van MBO instellingen

Wat kun je allemaal op ons platform doen? Vraag onze brochure aan

Samen naar goed onderwijs? Neem contact op.