Quatrospect

Methodiek

De QuatroSpect-verandermethodiek en technologie helpt de publieke sector beter te presteren. Agile te zijn. Anders te kijken, denken en werken. Wij organiseren medezeggenschap om de behoeften van de burger op een natuurlijke manier te verankeren in de kerntaken van de publieke sector. Dit doen we door agile methodieken te introduceren die afgestemd zijn op specifieke uitdagingen in de publieke sector. Hiermee worden permanente aansluiting en transformatie georganiseerd, en daar waar nodig geforceerd.

Regels, normen en administratie hinderen de docent om zijn vak goed uit te oefenen

Bekijk resultaten

Loading ... Loading ...

Onze Agile-change principes

Change of Values

Rijnlandse waarden staan bovenaan en richten onze missie en onze keuzes.

Change of Culture

De klant centraal leidt tot resultaatgericht werken zonder bureaucratie en met permanente verbetering en vernieuwing

Change of Managementstyle

Effectief en voorbeeldig leiderschap met moed dat in de context van de uitdagingen van de organisatie andere wegen bewandelt en learning agility voorleeft.

Change of Governance

De big picture van doelen en resultaten in het oog houden op de meest consistente, eenvoudige en toegankelijke manier, op alle niveaus van de organisatie en volgens de vier punten uit het Manifesto QuatroSpect.

Manifesto Agile-teamwerken

Het Agile-teamwerken van QuatroSpect is

  • Vereenvoudiging: haal obstakels, versnippering en verspilling weg. Eenvoud is essentieel in alles.
  • Verbinding: creëer samenwerking tussen individuen, teams en klanten, dwars en overlangs om kortcyclisch resultaten te behalen.
  • Vertrouwen: vertrouw op teams die het werk doen en daarbij juiste keuzes maken en oplossingen vinden.
  • Verantwoordelijkheid: neem je verantwoordelijkheid als team en vanuit wederzijds vertrouwen tussen mensen om het goede te doen mét en voor de burger.

Hoe agile is je team? Maak je eigen Agile-team Thermometer. Doe de scan met 20 vragen en ontvang direct een rapport met spinnenweb en profiel voor Agile thema’s.

QuatroSpect verandermethodiek en platform

Dienstverlening

  • professionalisering van leiding, management, teams en klanten  – de kracht van mensen, teams en samenwerking benutten, belemmeringen wegnemen en concrete afspraken maken
  • advisering van toezicht, bestuur, management en (audit)teams – methodiek en aanpak voor Agile-governance en Agile-teamwerken
  • begeleiding bij organisatie-ontwikkeling en kwaliteitsverbetering – onder andere door kort interim (project)management om u op weg te helpen
  • implementatie van de Quatrospect softwareoplossing voor Agile-governance en Agile-teamwerken – ons principe: ‘how to do it yourself’
  • analyse naar de efficiency en effectiviteit van de organisatie en de bevorderende en belemmerende factoren – door onder andere inzet van onze scans.

Van bureaucratie. Naar impact.

Platform