Quatrospect

Methodiek

Veranderaanpak

De veranderaanpak samen met de ondersteunende technologie helpt de publieke sector beter te presteren. Agile te zijn. Wij organiseren medezeggenschap om de wensen van alle belanghebbenden op een natuurlijke manier te verankeren in de kerntaken van de sector. Dit doen we door agile methodes te introduceren die afgestemd zijn op de uitdagingen in de publieke sector. Dit geeft de organisaties extra executiekracht.

Onze Agile-change principes

Change of Values

Rijnlandse waarden staan weer bovenaan en richten onze missie en onze keuzes.

Change of Culture

De klant centraal leidt tot resultaatgericht werken zonder bureaucratie en met permanente verbetering en vernieuwing

Change of Management style

Effectief en voorbeeldig leiderschap met moed dat in de organisatie andere wegen bewandelt en learning agility voorleeft.

Change of Governance

De big picture van doelen en resultaten in het oog houden op de meest consistente, eenvoudige en toegankelijke manier, op alle niveaus van de organisatie en volgens de vier punten uit het Manifesto Quatrospect.

 

Manifesto Agile werken

Agile werken in teams zorgt voor

  • Vereenvoudiging: haal obstakels, versnippering en verspilling weg. Eenvoud is essentieel in alles.
  • Verbinding: creëer samenwerking tussen individuen, teams en klanten, dwars en overlangs om kort cyclisch resultaten te behalen.
  • Vertrouwen: vertrouw op teams die het werk doen en daarbij juiste keuzes maken en zelf oplossingen vinden.
  • Verantwoordelijkheid: neem je verantwoordelijkheid als team en vanuit wederzijds vertrouwen tussen mensen om het goede te doen mét en voor de burger.

Hoe agile is jouw team? Gebruik de Agile-team scan en na 20 vragen ontvang je direct een rapport in je mailbox hoe jouw team ervoor staat.

Onze dienstverlening

Unieke combinatie van verandermethodiek en cloud platform

  • kort interim (project) management voor organisatieontwikkeling en kwaliteitsverbetering
  • professionalisering van management, teams en klanten  – de kracht van mensen, teams en samenwerking benutten, belemmeringen wegnemen en concrete afspraken maken
  • advisering van toezicht, bestuur, management en (audit)teams – met de methodiek voor Agile Governance en Agile werken in teams
  • begeleiding bij gebruik van de Quatrospect cloud oplossing voor Agile Governance, Agile werken in teams en betrekken van belanghebbenden
  • strategie implementatie door de adviseurs met behulp van onze methode en het platform
  • analyse naar de efficiency en effectiviteit van de organisatie en de bevorderende en belemmerende factoren met behulp van onze scans.

Onze adviseurs ondersteunen klanten zo lang als wenselijk is en zo kort als mogelijk is, onze werkwijze is; Voordoen, Meedoen, Zelf doen

Van silo’s. Naar samen.

Platform