Quatrospect

Platform

Wat ermee kan

Het Quatrospect cloud platform wordt gebruikt door organisaties om de beoogde veranderingen ook daadwerkelijk plaats te laten vinden. Dit helpt bij de strategie executie. Door samen in korte Sprints op het platform te werken zorgen bestuur, directeuren, managers, teamleiders, professionals én belanghebbenden ervoor dat zij samen de ambities vaststellen. Ook volgen zij op het platform de voortgang via dashboards en wordt er op gezette tijden geëvalueerd.

Alle lagen van de organisatie sprinten samen naar één doel dat op elk organisatieniveau is vertaald naar de eigen doelen. Zo trekken we samen met alle medewerkers én belanghebbenden aan dezelfde kar in dezelfde richting. Ook ontstaat er hierdoor één taal in en buiten de organisatie.

Deze processen duren niet maanden en jaren, maar de Sprints duren enkele weken en er kunnen honderden deelnemers zijn die aan hetzelfde project werken.

Probeer het zelf

Hoe het werkt

Wat doen klanten met het platform

  • Vroegtijdig betrekken van alle belanghebbenden bij je plannen
  • Beter samenwerken in teams, versterken van de teamcultuur
  • Je PDCA, P&C cyclus vastleggen en met z’n allen volgen
  • Het opstellen en volgen van digitale jaarplannen
  • Voorbereiding op de visitatie /accreditatie
  • Kwaliteitsverbetering in de organisatie, minder bureaucratie
  • Eenvoudig digitaal invoeren van INK model, BBS, OGSM, A3
  • De strategie van het bestuur vertalen naar de organisatie én klanten
  • Etc.

Agile werken op het platform

Agile werken is een combinatie van zelf doen, samen doen, de dialoog voeren en een uitkomst vaststellen in korte sprints. Teamleden hebben een afgesproken rol en gaan interactief met collega’s aan de slag met activiteiten. In deze activiteiten is passende inhoud voor het team ingebouwd. Deze geeft richting aan hun sprint van vijf stappen. Tussentijds bespreken ze hun resultaten en komen tot een gezamenlijke opbrengst. U stimuleert commitment, snelheid, een goede besluitvorming en inhoudelijke kwaliteit.

Samen sprinten naar resultaten

Teams werken in sprints aan een gezamenlijk beeld en resultaat. In vier logische modules bouwen ze snel een gezamenlijk beeld op gebaseerd op kort cyclisch werken. Elke stap in de sprint en elke activiteit levert direct een eigen persoonlijk rapport op én een teamrapportage. Informatie wordt systematisch opgebouwd en bewaard. Het team gebruikt deze opgeslagen informatie bij elke volgende sprint of module. Dit Agile werken als team leidt tot meer flexibiliteit, verantwoordelijkheid, meer resultaat en meer teamspirit.

Van pressie. Naar passie.

Klanten en sectoren