Quatrospect

Op weg naar permanente accreditatiewaardigheid

Saxion wil een systematische aanpak hebben om in het hele team ambities op onderwijs en kwaliteit in één jaarcyclus te verbinden en te volgen volgens een logische PDCA cyclus. Daarom is Saxion met de aanpak en het digitale platform van QuatroSpect aan de slag gegaan in aanloop naar de visitatie en accreditatie. De commissie was lovend over de energie en professionaliteit die het team liet zien met deze aanpak.

“De aanpak bevordert betrokkenheid en eigenaarschap en focust op de sterke punten en verbeterpunten. Het nodigt uit om in korte tijd samen veel gemakkelijker afspraken te maken over speerpunten en resultaten over onderwijs en kwaliteit. De digitale werkwijze en ook de inhoud op het platform helpen ons om een levendige PDCA cyclus te volgen en continu te verbeteren.” Lud Overkamp, Saxion

Quatrospect website 2021 16_911

Stroomlijnen PDCA cyclus

Bij Saxion zijn foto’s kwaliteit gemaakt met het team, met studenten en docenten.

Zo konden verschillende perspectieven en resultaten op kwaliteit snel getoetst en vergeleken worden. Dit had een grote leeropbrengst en legde meteen verbeterpunten bloot in de visuele rapportages. De verbeterpunten zijn meegenomen in de digitale jaarkaart en het dashboardkaart en door het jaar heen gevolgd. En dit alles binnen twee maanden met alle stakeholders.

Meer weten over kwaliteit? Vraag onze 10 punten over Samen werken aan opleidingskwaliteit aan  Of neem contact met ons op.

ipabo3

Betrokkenheid, verbinding en resultaatgerichtheid

De wisseling naar een nieuwe bestuurder was een goed moment om samen met de organisatie een maximale verbinding tussen de thema’s neer te zetten het Instellingsplan, de Jaaragenda, de Kwaliteitsafspraken en de Kwaliteitszorg- en cultuur. QuatroSpect begeleidt bij het structureren en concretiseren van al deze plannen en resultaten en bij de groei in projectmanagement en resultaatgericht werken. Daarbij wordt het digitale platform maximaal ingezet om compacte plannen te maken en te sturen op de voortgang en de resultaten. Sturing en verantwoording dus.

“Er zijn wat mij betreft drie dingen die een enorme meerwaarde opleveren in de samenwerking met QuatroSpect. Allereerst de snelheid en kwaliteit waarmee we in de jaarcyclus onze plannen kunnen maken en volgen. Daarnaast de krachtige aanpak om goed en snel vanuit strategisch niveau naar tactisch en operationeel niveau te kunnen gaan en deze verbindingen goed leggen. En bovendien de manier waarop we op het platform plannen, projecten en resultaten in handzame modellen en kaarten opzetten en resultaten overzichtelijk vastleggen. Hier leren we van’’. Eric Westhoek, bestuurder iPabo.

unnamed2

Eenvoudig sturen en verantwoorden

iPabo is een goed voorbeeld van hoe een organisatie sturing, strategie executie en verantwoording steeds meer in samenhang brengt en als hele organisatie oppakt. QuatroSpect begeleidt de hogeschool bij dit groeimodel. Het koersplan is samengevat in een strategiekaart en is gevolgd door de andere thema’s. De jaaragenda’s volgen het INK-managementmodel, de Kwaliteitsafspraken hebben zes programmalijnen die jaarlijks in jaarkaarten worden opgesteld en gevolgd en met de Zelfevaluatiefoto van het kernteam, studenten en werkveld wordt de visitatie voorbereid.

Meer weten over het sturen en verantwoorden van QuatroSpect of hoe we kunnen starten? Neem contact op met Anitavanderwal@quatrospect.nl