Quatrospect

Privacy Policy

1.0 Inleiding

Als ee­­n bedrijf dat privacy hoog in het vaandel heeft staan en zeker wil voldoen aan de vereisten van de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) hebben wij deze privacy policy geschreven. Dit om uit te leggen welke data wij verzamelen op onze website en op ons online platform, waar wij die gegevens voor gebruiken en hoe de gebruiker zijn rechten kan uitoefenen.

Quatrospect hanteert de volgende principes om uw privacy te beschermen;

  • Wij verzamelen niet meer informatie dan strikt noodzakelijk
  • Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor zij in eerste instantie zijn verzameld
  • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om u in de gelegenheid te stellen om het platform te gebruiken of de website optimaal te bezoeken
  • Wij verkopen, verhuren of leveren geen persoonlijke gegevens aan andere bedrijven

1.1 Wanneer u onze website bezoekt

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens op te geven. Wij verzamelen uw naam en mailadres alleen om u onze demo’s te laten gebruiken en voor toegang tot het online cloud platform. Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website(s) te monitoren en te verbeteren. Hiervoor verzamelt zij zgn. functionele cookies die helpen om de website te laten functioneren. Ook benut zij analytische cookies om het bezoek op de website te kunnen analyseren. Dit zal altijd zo beperkt mogelijk zijn. Quatrospect plaatst zelf geen cookies. Wij verzamelen geen gevoelige gegevens zoals geslacht, leeftijd, interesses of financiële gegevens.

1.2 Wanneer u deelneemt in een project of demo op ons online cloud platform

Als u vragen invult als onderdeel van een demo, project of anderszins op ons platform dan verzamelen wij uw naam en zakelijk mailadres. Dit is nodig om de workflow in het project of de demo te laten werken.

1.3 Wanneer u met ons in contact treedt

Terwijl u onze website kunt bezoeken zonder gegevens achter te laten zullen wij wel uw gegevens bewaren als u via de website www.quatrospect.nl met ons in contact treedt. De informatie die u met ons deelt (Naam en zakelijk emailadres) zullen wij bewaren en gebruiken om weer met u in contact te treden en uw vraag te beantwoorden f om u toegang te geven tot het online platform.

1.4 Wanneer u bij ons solliciteert

Als u met ons in contact treedt om te solliciteren op een baan of in verband met een opdracht of dienstverlening dan zullen wij uw naam en zakelijk mailadres opslaan en bewaren zolang dat nodig is voor de procedure. Het kan zijn dat wij uw contactgegevens maximaal een jaar bewaren om later over een baan of opdracht met u in contact te treden.

1.5 Plug-ins van sociale media platforms

Onze website bevat plug-ins van Linkedin, Facebook en mogelijk andere sociale netwerken. Quatrospect zelf deelt via deze plug-ins geen data met deze sociale netwerken. Als u zelf op de links klikt wordt u doorgestuurd naar dat sociale netwerk en valt uw bezoek onder hun privacy voorwaarden. Wij raden u sterk aan om die voorwaarden te lezen en eventueel daarop actie te ondernemen.

1.6 Informatie beveiliging: Beveiliging en Certificering.

Quatrospect en haar partner(s) dragen op systeemniveau zorg voor adequate bescherming tegen niet geautoriseerde toegang, monitoring of sabotage. Het platform wordt gehost in de systeemomgeving van een technische partner die zich bevindt in een fysiek beveiligd datacentrum. Dit datacentrum wordt beheerd door KPN Interned Services, Wielingenstraat 8, 1441 ZR in Purmerend. De data van de klant staan daarmee opgeslagen op Nederlands grondgebied. Het datacentrum voldoet aan een aantal certificeringen:

  • ISO/IEC-20000 – 1:2011. Betreft het voldoen aan de normen voor het leveren van ICT-diensten op het gebied van Hosting, Cloud-services, connectiviteit en Hosted Desktop
  • ISO 900. Het voortdurend leveren van de hoogste kwaliteit in processen.
  • ISO/IEC 27001; 2013. De norm voor informatie beveiliging.
  • NEN 7510 ; 2011. De norm voor informatiebeveiliging in de zorg, die in verband met de vele gevoelige privé gegevens in de zorg systemen steeds belangrijker wordt.
  • SAE-3402. Type 2 geeft de zekerheid over hoe interne processen van KPN Interned services werken en de beheersmaatregelen die zij treffen om kwaliteit in de dienstverlening te borgen. Door ISAE-3402 zijn zij altijd in staat uniforme informatie te verstrekken aan opdrachtgevers en externe auditors die alle beheersmaatregelen beoordelen. Zo kunnen zij altijd laten zien dat wij ‘in control’ zijn.

Safe Harbour, EU-US Privacy Shield. De technische partner slaat alleen data op in een op Europees, c.q. Nederlands grondgebied gevestigde database omgeving zonder toegang voor Amerikaanse autoriteiten.

Omdat Quatrospect veel onderwijsinstellingen als klant heeft is zij gecertificeerd door SURF. Dit is de ICT-samenwerkingsorganisatie in Nederland voor onderwijs, onderzoek en research. Zie voor meer informatie;

https://www.surf.nl/diensten-en-producten/surfconext/diensten-aanbieden-en-afnemen-via-surfconext/op-surfconext-aangesloten- diensten/index.html

 

1.7 Toegang tot uw informatie                                                                                     

De gebruiker heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of  te laten verwijderen. Daarnaast heeft de gebruiker/klant het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te laten trekken of bezwaar te maken  tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Quatrospect b.v. en de gebruiker heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat  hij/zij bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij registreren  in een computerbestand naar zichzelf of een ander, door hem/haar genoemde organisatie, te sturen. De gebruiker kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn/haar persoonsgegevens of verzoek tot     intrekking van zijn/haar toestemming of bezwaar op de verwerking van deze persoonsgegevens sturen naar info@quatrospect.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de gebruiker zelf is gedaan, vragen wij een kopie van het  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ   (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),  paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van de   privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek. Quatrospect b.v. wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

1.8 Toepassing van deze Privacy Policy

Deze Privacy policy is van toepassing op website(s) en cloud platform services die  geleverd worden door Quatrospect b.v. en haar gelieerde bedrijven. Onze website  bevat links naar andere websites. Als u doorgestuurd bent naar een andere website dan is deze privacy policy niet meer van toepassing. Deze versie van de Privacy Policy  is geldig vanaf 10 april 2018.

1.9 Aanpassingen aan de policy

Quatrospect b.v. behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in  deze privacy policy. Wij monitoren de policy regelmatig en streven ernaar de policy steeds te verbeteren. Wij zullen uw rechten nooit verminderen zonder vooraf uw toestemming te vragen. Alle veranderingen in onze privacy policy zullen beschikbaar gesteld worden via de website www.quatrospect.nl

1.10 Samenvatting

In overeenstemming met de Europese GDPR wetgeving en de Nederlandse AVG wetgeving verzamelen en bewaren wij zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens. En de weinige gegevens die wij verzamelen en bewaren hebben het doel om u te informeren, contact op te nemen of om u deel te laten nemen in projecten op ons online cloud platform. Wij delen deze gegevens niet met andere organisaties.Wij verwijderen informatie die niet meer relevant is of verlopen is. Ook zorgen wij ervoor dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn opgeslagen.

Als u andere vragen heeft of meer informatie wilt neem dan contact op via info@quatrospect.nl