Quatrospect

Publieke sector

Samenwerken aan meer kwaliteit en verbinding

De Publieke Sector is in beweging van een Angelsaksische benadering naar een hernieuwde Rijnlandse benadering. Teams die vol vertrouwen samenwerken aan plannen en resultaten, samen met hun omgeving dat is waar de Publieke Sector nu naar streeft. Organisaties die wendbaar zijn door balans tussen hun eigen ontwikkeling en de externe verantwoording. QuatroSpect biedt mensen en organisaties in de Publieke Sector structuur en eenvoud zodat ze hun verantwoordelijkheid moeiteloos kunnen nemen.

QuatroSpect. Presteren door verbinden.

Kwaliteit omhoog, kosten omlaag

Onze dienstverlening richt zich op kwaliteitsverhoging en kostenverlaging van uw organisatie om wendbaar en flexibel in te blijven inspelen op de veranderende wensen van uw belanghebbenden.
Themagebieden zijn bijvoorbeeld:

  • Medezeggenschap en betrokkenheid van alle stakeholders, intern en extern, vroegtijdig organiseren
  • Strategievorming, besturing en herinrichting van uw eigen organisatie
  • Resultaatgericht werken in zelf-organiserende teams
  • Kwaliteitsvraagstukken in de organisatie

Onze dienstverlening

Unieke combinatie van verandermethodiek en cloud platform

  • kort interim (project) management voor organisatieontwikkeling en kwaliteitsverbetering
  • professionalisering van management, teams en klanten  – de kracht van mensen, teams en samenwerking benutten, belemmeringen wegnemen en concrete afspraken maken
  • advisering van toezicht, bestuur, management en (audit)teams – met de methodiek voor Agile Governance en Agile werken in teams
  • begeleiding bij gebruik van de Quatrospect cloud oplossing voor Agile Governance, Agile werken in teams en betrekken van belanghebbenden
  • strategie implementatie door de adviseurs met behulp van onze methode en het platform
  • analyse naar de efficiency en effectiviteit van de organisatie en de bevorderende en belemmerende factoren met behulp van onze scans.

Onze adviseurs ondersteunen zo lang als wenselijk en zo kort als mogelijk is, hun werkwijze is; Voordoen, Meedoen, Zelf doen

Quatrospect in het kort

Als team vol vertrouwen samenwerken aan plannen en resultaten, samen met je werkveld en andere belanghebbenden. In een organisatie die wendbaar is door balans tussen eigen ontwikkeling en externe verantwoording. QuatroSpect biedt mensen in de publieke sector structuur en eenvoud zodat ze hun verantwoordelijkheid moeiteloos kunnen nemen.

QuatroSpectPresteren door verbinden. 

Zie hier Quatrospect in 2 minuten

Wat zeggen anderen?

Zorgcollege Rotterdam
Bestuurlijk weer in control met een goed verhaal.

“We hebben met deze aanpak de big picture helemaal in beeld”

– Zorgcollege, Olof Lakmaker