Quatrospect

Toezicht met Passie

Uw passie als Commissaris

Als Commissaris houdt u toezicht op uw corporatie.
U houdt toezicht, bent een klankbord en de werkgever van de bestuurder. In de afgelopen periode zijn de Woningwet 2015 en de Governance Code van kracht geworden om de incidenten uit het verleden te voorkomen in de toekomst.

Vanuit de beweging Toezicht met Passie stimuleren we op een andere manier de toezichthouder van de toekomst te ontwikkelen.  We nemen u, als toezichthouder, graag mee om dit voor uzelf en uw team van Commissarissen centraal te stellen en vorm te geven. De volgende vier punten geven vorm aan Toezicht met Passie:

 1. Passie voor de huurder – de volkshuisvesting staat centraal
 2. Passie voor de organisatie – de corporatie van de toekomst
 3. Passie voor minder regels – toezicht vanuit vertrouwen
 4. Passie voor het vak – de commissaris in ontwikkeling

Presentatie landelijke stand Toezicht met Passie 2018

Toezicht met Passie is een beweging. Om deze beweging verder te brengen, zijn we gestart met een nulmeting onder alle commissarissen die lid zijn van de VTW. We vroegen u mee te doen aan de Quick Scan en daarmee een selfie te maken van úw Toezicht met Passie. We stelden vervolgens een groepsfoto samen die we elke twee jaar presenteren op het Toezicht met Passie Congres. Ons eerste festival op 28 september 2018 opende met de presentatie van de uitkomsten van dit onderzoek. Het is de start voor de nieuwe agenda van ú en van de VTW Toezicht met Passie.

Hiernaast zijn de uitkomsten samengevat op de kaart. Klik op de foto om te vergroten.

Dit zijn de vier kernpunten voor de corporatie van de toekomst:

 1.  Betrek huurders actiever, structureel en vroegtijdig bij beleid en ontwikkelingen in de corporatie.
 2.  Initieer slimmer organiseren en samenwerken, in en rond de corporatie, om slagkracht en draagvlak te krijgen en te  houden.
 3.  Streef naar inzichtelijke informatievoorziening zonder stapeling en zorg dat bestuur kernachtig kan presenteren waar de corporatie staat en voor gaat.
 4.  Groei als Raad van Commissarissen in eigen ontwikkeling en samenstelling meer mee met de corporatie.

Waarom QuatroSpect?

Anita van der Wal van QuatroSpect is zelf toezichthouder en een van de initiatiefnemers van Toezicht met Passie. In dat kader heeft QuatroSpect haar platform ter beschikking gesteld om de landelijke stand Toezicht met Passie op te stellen op basis van haar specifiek ontwikkelde Governance Foto.

QuatroSpect heeft een bestuursaanpak ontwikkeld waarmee organisaties in de publieke sector in samenspraak met stakeholders op een eenvoudige en consistente manier hun ambities naar de dagelijkse praktijk kunnen vertalen en daarover verantwoording kunnen afleggen.De interne toezichthouder is hier een belangrijke speler in. Ga hiervoor naar QuatroSpect.nl/governance.

Ons vierluik om samenspraak te organiseren en in beeld te brengen, ook als opstap voor visitatie:

 1.  De belanghebbenden in beeld  –  krachtig en vroegtijdig samenspel bij ontwikkeling
 2.  De corporatie in beeld –  ontwikkeling van nu naar straks
 3.  Eén verhaal is genoeg –  naar eenvoudig sturen zonder stapeling
 4.  Neem je Raad mee – goed samenspel tussen bestuur en toezicht

Het overzichtelijke en inzichtelijke eindresultaat van het project ‘Belanghebbenden in beeld’ wordt op één kaart gepresenteerd. Hiermee is het resultaat gemakkelijk te communiceren naar alle belanghebbenden van de organisatie.

Klik op de foto om te vergroten.