Quatrospect

Wie we zijn

Onze adviseurs begeleiden u bij de aanpak en inzet van QuatroSpect. Zij adviseren u waar u kunt beginnen en waar u de accenten wilt leggen. Uiteraard is dit afhankelijk van waar u staat en wat nodig is. De adviseurs hebben een rol op vaste punten in het proces voor het bevorderen van de kwaliteit van het proces en het resultaat. Onze Raad van Advies houdt ons scherp. Met onze partners versterken we onze dienstverlening naar de klant.

Van top-down.
Naar teamwork.

Anita van der Wal

Founder QuatroSpect

‘Nieuwsgierig hoe het beter kan en lef hebben om het ook te doen’.

Organisaties die voor keuzes staan én hun keuzes goed verankerd willen krijgen in de organisatie vanuit klantwaarde, zijn mijn terrein. Vanuit mijn ervaring als directeur, bestuursadviseur en toezichthouder heb ik gemerkt dat het samenspel tussen professionals en teams onderling, met het management en met de stakeholders veel krachtiger kan. Zelf regie houden op wat echt belangrijk is voor klanten en daarover graag en met kwaliteit verantwoorden. Die omkering initieer ik graag. Dit repeterende issue in veel organisaties heeft me ertoe aangezet de QuatroSpect methodiek en platformtechnologie te ontwikkelen, om zo meer mensen en organisaties een oplossing te bieden met meer resultaat en minder lastendruk.

Theo van Koningsveld

Adviseur QuatroSpect

‘Bij organisaties die zo flexibel en efficiënt mogelijk een klant tevreden willen stellen, ben ik vaak en graag betrokken’.

In de bankwereld heb ik als investment banker bij een grote Nederlandse bank alle grote ontwikkelingen in de internationale financiële markten meegemaakt. Daarna heb ik op groepsniveau nationaal innovaties ingezet op het grensvlak tussen IT, procesverbetering en betere klantbediening. Bij de toenemende regeldruk van de toezichthouders zijn daar stevige compliance programma’s bijgekomen. Ik weet met mijn ervaring en bedrijfskundige achtergrond hoe moeilijk het is om te balanceren tussen optimale klantbediening en een geïntegreerde en deugdelijke verantwoording naar de toezichthouder tegen zo laag mogelijke kosten.

Yttje Visser

Adviseur QuatroSpect

‘Je bent niet alleen verantwoordelijk voor wat je wel doet, maar ook voor wat je niet doet’.

Met mijn bedrijfskundige en hospitality achtergrond combineer ik het bedrijfskundig kijken met het dienstverlenend organiseren voor klanten. Ik ben altijd op zoek naar hoe de organisatie het beste uit haar mensen kan halen op een manier die merkbaar en zichtbaar is voor de klant. Die verbinding tussen kwaliteit binnen en buiten goed leggen, is de rode draad in mijn werk. Ik houd van duidelijke taal, heldere afspraken en resultaten en help professionals en teams daadwerkelijk op weg. Mijn Investor In People achtergrond helpt daarbij, evenals de laagdrempelige benadering die ik hanteer.

Gerard van Rij

Adviseur QuatroSpect

‘Het gaat er niet om of je de beste bent. Het gaat erom of je beter bent dan gisteren’.

Met mijn ervaring als docent en directeur, weet ik wat er speelt vanuit beider perspectief. Deze belangrijke aansluiting in goede banen te leiden, is mijn vak. Inmiddels heb ik als adviseur en projectmanager in 15 jaar diverse onderwijsorganisaties in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs begeleid om zich te professionaliseren. Daarbij kies ik de insteek om individuele professionals of managers te stimuleren hun eigen sterkte kanten in te brengen en verantwoordelijkheid te nemen voor betere teamprestaties. Vanuit interne passie en professie. 

Phine van Doorne

‘Het gezamenlijk belang zien is de basis voor echte teamsamenwerking en goede dienstverlening.

Samenwerken in en met teams is mijn werk. In mijn loopbaan heb ik gemerkt dat oog voor de wensen van de klant en oog voor wat teams nodig hebben hand in hand gaan.
Samenwerken met passie en plezier aan wat de klant nodig heeft zou gewoon moeten zijn. Toch kunnen teams wel een duwtje in de rug gebruiken. Als ervaren teamleider en proces begeleider help ik de teams op weg het grote geheel te blijven zien en tegelijkertijd concrete stappen te zetten. Mijn manier van vragenstellen en waarderen van verschillen binnen teams is kenmerkend voor mijn stijl van begeleiden.

Partners

NQA

QuatroSpect werkt samen met NQA voor de sector onderwijs. De methodiek en aanpak van QuatroSpect sluiten aan op het auditframework van NQA. Onze adviseurs bij NQA zijn Peter van Achteren, Merijn Snel en Paul Thijssen.

nqa.nl

Surfnet

Surf is onze partner om de toegang tot het platform via single sign-on mogelijk te maken.

Surf.nl

Raad van Advies QuatroSpect

QuatroSpect heeft een raad van Advies met mensen die actief zijn in de praktijk van de publieke sector en daarin hun sporen verdiend hebben. Zij zijn ons klankbord voor wat er speelt, ambassadeur voor onze –Andere – methodiek en aanpak, ondersteund met platformtechnologie en ze zijn ‘Meester’ op bepaalde onderdelen vanuit hun vak als ervaren bestuurder of toezichthouder. Zij komen graag met de sector in gesprek.

‘Ik wil graag de publieke sector op een hoger plan brengen door nieuwe wegen als deze te bewandelen en ik ondersteun daarom dit initiatief van harte.’

Hedy van den Berk,
bestuurder Havensteder en toezichthouder in de publieke sector

De maatschappelijke waarde zo groot mogelijk maken vraagt een open mind om te willen leren, samen met stakeholders. Deze aanpak boeit mij omdat deze tot vernieuwing en ontwikkeling stimuleert.’

Roel Steenbeek,
toezichthouder en mentor in de publieke sector, ex-bestuurder Ymere

‘De publieke sector is het fundament van onze maatschappij. Ik vind het heel belangrijk en waardevol om een bijdrage te leveren aan het verstevigen van dit fundament.’

Trudy Prins,
bestuurder De Rijnhoven, toezichthouder in de publieke sector

Van silo’s. Naar samen.

Blog