Quatrospect

De corporatie van de toekomst

De corporatie van de toekomst – samen slim organiseren en verantwoorden

Corporaties opereren in een krachtenveld waar zij afspraken maken met diverse belanghebbenden en waarin zij vormgeven aan de corporatie van de toekomst. Dit vraagt om een levendig samenspel tussen de corporatie, haar huurders en haar sociale partners die prikkelt tot nieuwsgierigheid, wederzijds begrip en uitdaagt tot leren en ontwikkelen. De corporatiesector zoekt daarbij naar wegen om wendbaar te blijven en continu de huurder in beeld te houden. Daar passen nieuwe wegen bij die leiden tot verlaging van de administratieve lasten en werkdruk en maken dat slim organiseren en verantwoorden mogelijk wordt.

Eén verhaal is genoeg – krachtig samenspel in en rond de corporatie

QuatroSpect helpt corporaties om hun strategie en ambities in samenspraak met huurders en andere belanghebbenden scherp in beeld te krijgen en te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Op een manier dat iedereen zicht krijgt en houdt op wat er echt toe doet en die bovendien de interne en externe verantwoording krachtig ondersteunt. QuatroSpect helpt de corporaties daarbij met haar aanpak in combinatie met online tools voor samenspraak en samenwerking. Zo kunnen corporaties de juiste beslissingen nemen, zich daar dagelijks hard voor maken en zich daarover met verve verantwoorden.

Quatrospect in twee minuten

Praktische bouwstenen - vol vertrouwen uw verhaal bouwen

Ons vierluik om samenspraak te organiseren voor uw verhaal, ook als opstap voor visitatie:

  1.  De belanghebbenden in beeld – krachtig en vroegtijdig samenspel met belanghebbenden
  2.  De corporatie in beeld – ontwikkeling van de corporatie en kanteling naar verantwoordelijke teams
  3.  Eén verhaal is genoeg –naar eenvoudig sturen zonder stapeling
  4.  Neem je Raad mee – een goed samenspel bestuur en toezicht.

Hoe kunt u beginnen?

Afhankelijk van wat nu nodig is en welk groeipad u voor ogen heeft, kiest u onderdelen uit onze aanpak.

QuatroSpect helpt u op weg – bij het bouwen aan de corporatie van de toekomst

QuatroSpect is een ander adviesbureau met ervaren professionals die organisaties in de publieke sector zo kort als nodig op weg helpen. Onze aanpak steunt op ontwikkeling van teamleren en leiderschap van de toekomst. We nemen de corporatie én haar belanghebbenden ‘al werkende weg’ mee in deze integrale en toch eenvoudige aanpak. We helpen corporaties de volgende stap te zetten in ontwikkeling met onze benadering en cloud platform voor slim samenwerken. Om daarmee snel én zelfstandig verbetering, versnelling, vereenvoudiging en verbinding realiseren. Zo wordt gewerkt aan de corporatie van de toekomst. Rijnlands en Agile. Een spannende combinatie.