Quatrospect

Verhaal en visie

De start van ons verhaal

QuatroSpect is in 2014 opgericht door Anita van der Wal op basis van een simpele observatie: organisaties in de publieke sector zijn niet goed in staat om op een eenvoudige en consistente manier hun ambities in samenspraak met hun stakeholders te vertalen naar de dagelijkse praktijk en daarover verantwoording af te leggen.

Deze constatering heeft zij vertaald naar een heldere visie op hoe de verschillende sectoren hun management van de organisatie beter kunnen opzetten. De veel gebruikte PDCA cyclus wordt gekoppeld aan een aantal activiteiten gedurende het jaar zodat management en medewerkers op een natuurlijke manier alle onderwerpen in het oog hebben en houden. Dit proces wordt uitgevoerd op een modern digitaal could platform.

Wij helpen de (semi) publieke sector met strategieontwikkeling en -executie naar meer waardecreatie en samenwerking.

De uitwerking van ons verhaal

Presteren door verbinden

Vier perspectieven

Alle goede dingen komen in vieren. Lente, zomer, herfst en winter. Noord, zuid, oost en west. Kind, jong, volwassen en senior. Het hele leven, alle grote successen komen in vieren. En dus baseren we ons bij Agile-teamwerken op vier elementen die samen successen voor klanten realiseren. En om als organisatie vitaal en wendbaar – agile – te zijn.

1. Anders kijken

Organisaties in de publieke sector hebben bij uitstek te maken met diverse belanghebbenden. De Rijnlandse, mensgerichte waarden zijn echter uit balans geraakt. In de publieke sector is steeds meer een financieel-gedreven Angelsaksisch besturingsmodel toegepast. Dit wringt en werkt structureel niet. De medezeggenschap van de burgers/klanten moet op een nieuwe moderne manier vormgegeven worden. De publieke sector kijkt momenteel naar nieuwe wegen om de afstand tot de burgers te verkleinen en de dialoog opnieuw vorm te geven, op een eigentijdse Rijnlandse manier. Terug naar de menselijke maat!

2. Anders denken

Op basis van dit inzicht heeft Quatrospect samen met experts uit de publieke sector de Quatrospect-veranderaanpak ontwikkeld. Op een bondige en beproefde manier neemt de publieke sector de belanghebbenden mee in zijn plannen. Je kunt het ‘Agile-governance’ noemen, omdat publieke organisaties definitief afrekenen met bureaucratie en verspilling en het behalen van concrete, onderling afgesproken, resultaten scherp in het oog houden.

3. Anders werken

Slimmer werken aan wat ertoe doet. Het Quatrospect platform bevat diverse modules en hulpmiddelen voor teams om, gericht en in Agile Sprints, hun doelen en resultaten eenvoudig te bereiken. Quatrospect helpt met haar platform, sectorkennis en ervaring organisaties in de publieke sector op weg om te schitteren. Doe waar je goed in bent of wilt worden met meer plezier en minder ballast. Door deze andere werkwijze creëren we vereenvoudiging, verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

4. Anders zijn

De vraag begint bij de burger en het eindresultaat is een meer tevreden burger die vertrouwen heeft in de publieke zaak. Publiek presteren is ook dat organisaties uit de sector elkaar onderling laten zien wat bereikt is en wat beter kan. Met Quatrospect kunnen bovendien sectoren van elkaar leren, met elkaar werken en resultaten eenvoudig maatschappelijk verantwoorden. Quatrospect werkt daarin samen met gerenommeerde kennispartners voor (peer)audits, onderzoek & analyse en benchmarking.

Van complex. Naar transparant.

Methodiek