Quatrospect

Verhaal en visie

QuatroSpect is in 2014 opgericht door Anita van der Wal op basis van een simpele observatie: organisaties in de publieke sector zijn niet goed in staat om op een eenvoudige en consistente manier hun ambities in samenspraak met hun stakeholders te vertalen naar de dagelijkse praktijk en daarover verantwoording af te leggen.

Presteren door verbinden

- Vier perspectieven

Alle goede dingen komen in vieren. Lente, zomer, herfst en winter. Noord, zuid, oost en west. Kind, jong, volwassen en senior. Het hele leven, alle grote successen komen in vieren. En dus baseren we ons bij Agile-teamwerken op vier elementen die samen successen voor klanten realiseren. En om als organisatie vitaal en wendbaar – agile – te zijn.

1. Anders kijken

Organisaties in de publieke sector hebben bij uitstek te maken met diverse belanghebbenden voor wie ze maatschappelijke betekenis hebben. De Rijnlandse, mensgerichte waarden zijn echter uit balans geraakt. In de publieke sector is steeds meer een financieel-gedreven Angelsaksisch besturingsmodel toegepast. Command & Control heeft Commitment & Co-creatie naar de achtergrond verdreven. Dit wringt en werkt structureel niet. De publieke sector zoekt momenteel nieuwe wegen om de afstand tot de burger te verkleinen en de dialoog opnieuw vorm te geven, op een eigentijdse Rijnlandse manier.

2. Anders denken

Op basis van dit inzicht heeft QuatroSpect samen met een team van veteranen uit de publieke sector, waaronder een groep veranderdeskundigen en wetenschappers, de QuatroSpect-verandermethodiek ontwikkeld. Op een bondige en beproefde manier neemt de publieke sector de burger mee in zijn plannen en prestaties vanuit de thema’s die er voor de sector toe doen. Je kunt het ‘Agile-governance’ noemen, omdat publieke organisaties definitief afrekenen met bureaucratie en verspilling en het behalen van concrete resultaten scherp in het oog houden.

3. Anders werken

Slimmer werken aan wat ertoe doet. Het online platform QuatroSpect bevat diverse modules en hulpmiddelen voor teams om, gericht en in agile Sprints, hun doelen en resultaten eenvoudig samen vorm te geven. QuatroSpect helpt met haar platform, kennis en ervaring organisaties in de publieke sector op weg om te schitteren. Doe waar je goed in bent of wilt worden met meer plezier en minder ballast. Door het creëren van vereenvoudiging, verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

4. Anders zijn

De vraag begint bij de burger en het resultaat is een tevreden burger die vertrouwen heeft in de publieke zaak. Publiek presteren is ook dat organisaties uit de sector elkaar onderling laten zien wat bereikt is en wat beter kan. Met QuatroSpect kunnen bovendien sectoren van elkaar leren, met elkaar werken en resultaten eenvoudig maatschappelijk verantwoorden. QuatroSpect werkt daarin samen met gerenommeerde kennispartners voor (peer)audits, onderzoek & analyse en benchmarking.

Van top-down. Naar een netwerk van teamwork.

Methodiek