Quatrospect

Blog

Overig

Hybride werken – wat is je volgende stap?

Veel organisaties zijn momenteel bezig om anders denken en werken vorm te geven. De vraag is nu in welke mate het hybride werken en het thuiswerken wordt doorgezet en wat daar nu verder voor nodig…

Overig

Leidinggeven kent geen afstand

Veel medewerkers werken nu thuis en blijven dat waarschijnlijk méér doen. Dan is de vraag: hoe kun je vanuit jouw rol goed contact en afstemming met elkaar houden over wat er nodig is? Je zult…

Overig

Digitalisering en participatie – Moderner organiseren. En hoe?!

Hoe lok je uit dat iedereen betrokken is bij het creëren en realiseren van ambities? En hoe krijg je dat op een innovatieve en digitale manier voor elkaar? Deze vraag stelde QuatroSpect zich in een…

Overig

Maatschappelijk veranderd ondernemen

Dat is er nu aan de hand. En hoe?! Het is eenvoudig en complex tegelijk. Eenvoudig omdat gezondheid boven alles gaat en dan is het overduidelijk dat we nu met elkaar moeten oppassen en op…

Zorg

2020 wordt het jaar van (het tekort aan) verpleegkundigen

LinkedIn heeft ( zie ook #bigideas2020) voor het jaareinde een leuk overzicht gemaakt van de grote issues die ons gaan raken in 2020 en daarna. In 2020 vieren we de 200ste geboortedag van de legendarische…

Overig

Agile werken wordt een strategische prioriteit

Agile werken wint wereldwijd in ramp tempo aan populariteit. Een nieuwe studie van KPMG, gehouden onder respondenten uit zeventien landen, toont aan dat meer dan 80% van de organisaties de afgelopen drie jaar een Agile-transformatie…

Zorg

De grijze golf komt eraan, blijft de zorg wel betaalbaar?

Heel Nederland is zich vaag bewust van de toenemende zorgkosten. Aan het eind van het jaar worden wij weer geconfronteerd met een hogere zorgpremie of een hoger eigen risico. Kunnen wij met z’n allen de…

Woningcorporatie

Huurdersbetrokkenheid is meer dan een enquête houden….

De uitkomsten van de huurdersenquête 2019 zijn bemoedigend. De huurders tonen zich tevreden met het gegeven cijfer van 7,6. Maar hierop sturen is minder dan wat een corporatie zou moeten willen. De huurders vanaf de beleidsvoorbereiding erbij…

Onderwijs

Hbo-medezeggenschap eist meer tijd en geld

De medezeggenschapsraden van hogescholen luiden de noodklok. Ze eisen meer tijd en geld om hun werk goed te doen, zeker nu ze moeten meebeslissen over de basisbeursmiljoenen. De verschillen met de medezeggenschap aan universiteiten zijn…

Onderwijs

Nog nooit zoveel hbo-studenten

De instroom in het hbo is dit studiejaar 2018-2019 met 3,4 procent naar recordhoogte gegroeid: er schreven zich 110.307 eerstejaars in. Het totale aantal hbo’ers was nooit eerder zo hoog: het waren er in oktober…

Woningcorporatie

De essentie op tafel

Het beste middel om de toezichthoudende rol te vervullen is het ‘goede gesprek’, een echte dialoog, waarin de raad van toezicht scherpe vragen stelt en ‘haar oordeel uitstelt’. Het is belangrijk dat de essentie op…

Woningcorporatie

Landelijke Stand Toezicht met Passie 2018

De uitkomsten van het onderzoek dat QuatroSpect uitvoerde onder commissarissen van woningcorporaties in samenwerking met de VTW heeft resultaten opgeleverd die voor alle toezichthouders en bestuurders van belang zijn. Bekijk de Kaart Landelijke Stand Toezicht…

Onderwijs

Het goede gesprek

Het beste middel om de toezichthoudende rol te vervullen is het ‘goede gesprek’, een echte dialoog, waarin de raad van toezicht scherpe vragen stelt en ‘haar oordeel uitstelt’. Vragen, doorvragen en navragen, het is de…

Onderwijs

Privacy in het Onderwijs

Privacy is ook voor het (middelbaar) beroepsonderwijs een belangrijk thema. Hoewel de privacywetgeving al sinds 2001 bestaat, is er door allerlei ontwikkelingen (digitalisering, privacy-incidenten en een actievere rol van de Autoriteit Persoonsgegevens) een bewustwording op…

Onderwijs

Sterke stijging van het aantal mbo-vacatures

Werkgevers staan te springen om mbo’ers. Het aantal mbo-vacatures is fors aan het toenemen. In de periode maart tot en met augustus van 2017 ontstonden ruim 248.000 vacatures op mbo-niveau, 20 procent meer dan in…

Onderwijs

Student? Vul ook de Nationale Studenten Enquête 2018 in!

16 JANUARI 2018 De Nationale Studenten Enquête 2018 (NSE) is van start gegaan. Deze week worden 744.942 studenten via e-mail uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Aan de NSE 2018 doen 73…

Woningcorporatie

Een wendbare woningcorporatie: klaar voor toekomstige ontwikkelingen?

Woningcorporaties krijgen de komende jaren meer dan ooit te maken met snelle veranderingen in de samenleving. Het aanbod aan sociale huurwoningen krimpt, terwijl de vraag naar betaalbare sociale huurwoningen juist toeneemt. De noodzaak om een…

Onderwijs

Digitalisering Nederlands hoger onderwijs moet sneller!

De Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten en SURF overhandigen vandaag tijdens de SURF Onderwijsdagen de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie 2017 aan Marcelis Boereboom, directeur-generaal Hoger Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De organisaties formuleren in…

Overig

Digitale sprint – foto teamcultuur

Door op allerlei terreinen selfies te maken krijg je een digitaal fotoboek waarin je de organisatie of het onderdeel waarin je werkt kunt herkennen. Daarmee kun je de sterke en verbeterpunten benoemen en zo gerichter…

Overig

Hoe zo’n digitale foto werkt

Een goede dialoog met een stakeholder voeren, hoe doe je dat? Organisaties vinden het terecht belangrijk om belanghebbenden de gelegenheid te geven om een organisatie en haar kernprocessen te beoordelen. Toch komt een gesprek niet…

Overig

Associé worden – maar wel anders

Wie wij zoeken We zoeken enthousiaste adviseurs die zich betrokken voelen bij de publieke sector en erop gebrand zijn om organisaties op een vernieuwende manier verder te brengen. Je staat open voor het gebruik van…

Overig

De vier V’s in uw organisatie

Veel organisaties zijn op zoek naar manieren om hun ambities te bereiken. Het is echter niet eenvoudig om die onderling goed af te stemmen. Er zijn nu eenmaal werkwijzen ingeslopen die veel tijd, organisatie en…

Onderwijs

Drie landelijke bijeenkomsten: Het Nieuwe Samenspel, dé weg naar kwaliteit.

NQA en Quatrospect organiseren drie landelijke bijeenkomsten onder het motto: Het Nieuwe Samenspel, dé weg naar kwaliteit. Tijdens deze bijeenkomsten nemen wij u mee op weg naar meer kwaliteit en minder bureaucratie. De nieuwe ’10…

Onderwijs

Brancheorganisaties: ‘Kabinet, heb meer vertrouwen in mensen op werkvloer’

Doorgeslagen administratieve verplichtingen zorgen ervoor dat leerkrachten, verpleegkundigen, zorgverleners en woningcorporatiemedewerkers te weinig toekomen aan de mensen voor wie zij werken. Het nieuwe kabinet moet deze professionals nieuw vertrouwen geven. Elf brancheorganisaties in het maatschappelijk…

Onderwijs

Minder bureaucratie en controle en meer zelfvertrouwen van docenten en teams

Agile-teamwerken hebben we geïntroduceerd om de bureaucratie en regeldruk in het onderwijs te bestrijden. We moeten weg van overtollig toezicht, disproportionele controle en hijgerige politiek. Terug naar waar het om gaat: onderwijs door docenten vol…

Werkgelegenheid

Flexibilisering arbeidsmarkt; vast versus flex en de groeiende groep zzp’ers

Meer dan 1 miljoen zzp-ers zijn zelfstandig ondernemer. Hoe verhoudt zich dat tot het oude werkgever/werknemer model? De vakbonden willen meer vaste banen en zzp-ers willen betere wetgeving die van deze tijd is. Spannende blogs…

Werkgelegenheid

Inclusieve arbeidsmarkt zoals 50+’ers, lager opgeleiden en Nederlanders met een migratieachtergrond.

Gaan er groepen buiten de boot vallen? Of is dit al gebeurd? Zijn werkgevers en werknemers hier wel goed op voorbereid? Welk vangnet past in deze tijd? Volg de ontwikkelingen hier. Waarom vinden 50 plussers…

Werkgelegenheid

Mismatch tussen vraag en aanbod en vervanging door automatisering en robotisering

De arbeidsmarkt verandert in rap tempo. De angst voor robots neemt toe, gaan zij alle werkgelegenheid aanvallen? Ook worden er steeds meer IT-ers gevraagd en minder administratieve functies aangeboden. De IT ontwricht de arbeidsmarkt. Gevolgen…

Zorg

Meer handen aan het bed en ontwikkelingen e-health

Is e-health het allesomvattende antwoord op goede verzorging van ouderen en zieken? Wij denken het niet. De menselijk maat mag niet verloren gaan. Hier wordt dit onderwerp belicht en besproken. Druk op digitale zorgsector Column:…

Zorg

Rol van partners en netwerken die inspeelt op veranderende zorgvraag en vergrijzing

Zijn wij straks allemaal mantelzorger? Moeten wij naast onze familieleden ook onze buurvrouw helpen? De vergrijzing slaat langzaam maar zeker gaten in de budgetten voor de gezondheidszorg. Hier wordt deze ontwikkeling gevolgd en van commentaar…

Zorg

Betaalbare zorg die inspeelt op veranderende zorgvraag en vergrijzing

Elke Nederlander maakt zich zorgen over de stijgende zorgkosten. Worden wij straks nog wel van de beste medicijnen voorzien? Worden onze ouders goed verzorgd? Dit soort prangende vragen worden hier behandeld in Blogs, Polls en…

Woningcorporatie

Extra aandacht voor leefbare wijken en bijzondere doelgroepen

Na de Prachtwijken en Krachtwijken is er nog steeds behoefte aan het renoveren en verbeteren van achterstandswijken. Sociale cohesie, diversiteit in de wijken en modernisering worden hier besproken en van commentaar voorzien. Leefbare wijken: mengen…

Woningcorporatie

Duurzame en energiezuinige woningen, CO2-neutraal in 2050

Deze duurzaamheidsuitdaging heeft de woningcorporatie sector zichzelf gesteld. Hier volgen wij de ontwikkelingen op de voet en wordt erover gediscussieerd. Aedes-publicatie CO2-neutrale woningen in 2050 Verkiezingsprogramma CDA: ‘Alle gebouwen binnen 20 jaar CO2-neutraal’ Politiek niet…

Woningcorporatie

Geschikte en betaalbare huurwoningen voor de lagere inkomens

Deze uitdaging kennen wij al sinds het einde van de jaren 40 van de vorige eeuw. Er is voortdurend gebrek aan betaalbare woningen van voldoende kwaliteit voor de lagere inkomens. Dit politieke hete hangijzer volgen…

Onderwijs

Talenten van studenten en professionals optimaal benutten, een leven lang leren

Permanente educatie op verschillende momenten in je leven en op moderne manieren aangeboden zorgen ervoor dat de docenten en studenten hun kennis up-to-date hebben en houden. Dit is volgens ons een van de grote bewegingen…

Onderwijs

De student en docent weer in het middelpunt zetten

De laatste jaren is het in het middelbaar en hoger onderwijs te vaak gegaan over regels, normen, processen en prestatieafspraken. Er werd vaak meer over geld gesproken dan over waar het echt om moet gaan….