Quatrospect

Leidinggeven kent geen afstand

Veel medewerkers werken nu thuis en blijven dat waarschijnlijk méér doen. Dan is de vraag: hoe kun je vanuit jouw rol goed contact en afstemming met elkaar houden over wat er nodig is? Je zult als leidinggevende je managementtaken anders moeten organiseren. Leiderschap is vooruitkijken en nu op afstand mensen verbinden. Je missie en plannen ook nu mogelijk maken met al je collega’s. Je wilt je werk ook goed en plezierig blijven doen en het samen kunnen volhouden. En hoe?

Samen digitaal in verbinding blijven

Momenteel hebben leidinggevenden de volgende vragen:

 • Hoe kunnen mijn medewerkers virus vrij thuis op afstand werken aan wat nodig is?
 • Hoe organiseer ik creativiteit, interactie en samenwerking tussen medewerkers?
 • Hoe bevorder ik (sociale) betrokkenheid en erkenning en waardering in deze situatie?
 • Hoe versterk ik de teamspirit en talent waar collega’s zich prettig bij voelen?

Quatrospect heeft in haar trajecten met klanten een cloud oplossing ingebouwd die deze vragen ‘beetpakt’. Managementvragen – en taken worden digitaal gestructureerd en samen in dialoog gebracht. De heisessies, MT-meetings, afdelingsvergaderingen worden nu georganiseerd door samenwerking op het digitale platform. Samen een strategie na COVID-19 bouwen, jaarplannen 2021 vormgeven of dashboards bouwen? Het kan. Deze nieuwe manier van werken belooft een grote maatschappelijke impact binnen de publieke sector. Minder reizen met een mondkapje en meer digitaal samenwerken.

Hoe werkt een eerste digitale stap – samen op naar 2021

Met collega’s wil je ook nu alle denkkracht gebruiken om samen plannen en afspraken te maken voor 2021. Van moeizaam naar moeiteloos een jaarplan in twee weken. Het kan! De inhoud is opgebouwd vanuit de sector en de betrokkenheid en besluitvorming wordt eenvoudig gestructureerd via de SPRINT aanpak. Je kunt dus direct aan de slag met onze ‘digital smart’ werkwijze. En zo blijf je in verbinding met je collega’s over belangrijke dingen.

 

 1. Iedereen draagt bij. Alle belanghebbenden, intern en/of extern leveren digitaal hun bijdrage.
 2. Alles op tafel. De bijdragen van alle deelnemers worden samengevat, die automatisch gedeeld wordt als
  voorbereiding van de dialoog.
 3. Een goede dialoog. Deze goed voorbereide dialoog wordt in een fysieke bijeenkomst, via het platform zelf óf via Microsoft Teams georganiseerd. Dilemma’s worden gedeeld, keuzes worden gemaakt.
 4. Gedeelde conclusie. De resultaten worden bondig en snel vastgelegd.
 5. Opdracht voltooid. De leidinggevende stelt het eindproduct vast.

Het resultaat wordt binnen 2 – 4 weken met 10, 20, 200 of meer mensen gemaakt. We begeleiden de besluitvorming en zorgen voor een werkbaar plan. Een A3/4 foto/kaart is een mooie samenvatting voor laagdrempelige communicatie.

Conclusie

Deze aanpak maakt het mogelijk om thuiswerkers, flexwerkers en netwerkpartners digitaal en optimaal te betrekken bij plannen, besluitvorming, controle op de voortgang en de evaluatie. Democratisch, digitaal en duidelijk. En ondertussen lossen we dilemma’s op en houden we mensen erbij. Want we werken virus veilig thuis, houden contact, hebben het goede gesprek en werken met teamspirit en plezier. En wij organiseren dit met jou. Samenwerken=erbijblijven

De aanpak heeft zich bewezen in de publieke en private sector.
Zie ook www.quatrospect.nl/animatie.

Mr. Drs. Anita Th. Van der Wal
Founder en managing partner
anitavanderwal@quatrospect.nl
T: 06 109 83 933

Overig

Hybride werken – wat is je volgende stap?

Veel organisaties zijn momenteel bezig om anders denken en werken vorm te geven. De vraag is nu in welke mate het hybride werken en het thuiswerken wordt doorgezet en wat daar nu verder voor nodig…

Overig

Digitalisering en participatie – Moderner organiseren. En hoe?!

Hoe lok je uit dat iedereen betrokken is bij het creëren en realiseren van ambities? En hoe krijg je dat op een innovatieve en digitale manier voor elkaar? Deze vraag stelde QuatroSpect zich in een…

Overig

Maatschappelijk veranderd ondernemen

Dat is er nu aan de hand. En hoe?! Het is eenvoudig en complex tegelijk. Eenvoudig omdat gezondheid boven alles gaat en dan is het overduidelijk dat we nu met elkaar moeten oppassen en op…

Overig

Agile werken wordt een strategische prioriteit

Agile werken wint wereldwijd in ramp tempo aan populariteit. Een nieuwe studie van KPMG, gehouden onder respondenten uit zeventien landen, toont aan dat meer dan 80% van de organisaties de afgelopen drie jaar een Agile-transformatie…

Overig

Digitale sprint – foto teamcultuur

Door op allerlei terreinen selfies te maken krijg je een digitaal fotoboek waarin je de organisatie of het onderdeel waarin je werkt kunt herkennen. Daarmee kun je de sterke en verbeterpunten benoemen en zo gerichter…

Overig

Hoe zo’n digitale foto werkt

Een goede dialoog met een stakeholder voeren, hoe doe je dat? Organisaties vinden het terecht belangrijk om belanghebbenden de gelegenheid te geven om een organisatie en haar kernprocessen te beoordelen. Toch komt een gesprek niet…

Overig

Associé worden – maar wel anders

Wie wij zoeken We zoeken enthousiaste adviseurs die zich betrokken voelen bij de publieke sector en erop gebrand zijn om organisaties op een vernieuwende manier verder te brengen. Je staat open voor het gebruik van…

Overig

De vier V’s in uw organisatie

Veel organisaties zijn op zoek naar manieren om hun ambities te bereiken. Het is echter niet eenvoudig om die onderling goed af te stemmen. Er zijn nu eenmaal werkwijzen ingeslopen die veel tijd, organisatie en…