Quatrospect

Agile werken wordt een strategische prioriteit

Agile werken wint wereldwijd in ramp tempo aan populariteit. Een nieuwe studie van KPMG, gehouden onder respondenten uit zeventien landen, toont aan dat meer dan 80% van de organisaties de afgelopen drie jaar een Agile-transformatie heeft ingezet of reeds heeft voltooid. 

Agile, dat zijn oorsprong kent in de IT-wereld, ontstond rond de eeuwwisseling als reactie op de langzame, bureaucratische watervalmethode voor softwareontwikkeling. Agile heeft sindsdien de basis gevormd voor een revolutie in de manier waarop software wordt ontwikkeld en IT-programma’s worden uitgevoerd.

Door het succes van Agile binnen het IT-landschap werd de methode al vrij snel ook populair in andere industrieën. Vandaag de dag wordt de methodologie – samen met tal van andere, nauw verwante technieken zoals Scrum, Lean en Kanban – toegepast binnen de grootste organisaties ter wereld.

Uit het onderzoek van KPMG, dat professionals uit Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika ondervroeg, blijkt dat 81% van de organisaties de afgelopen drie jaar ten minste één Agile-transformatie heeft uitgevoerd. Bijna de helft (46%) van de organisaties is daarmee betrekkelijk recent begonnen, wat inhoudt dat ze de afgelopen twaalf maanden zijn gestart met hun Agile-reis. Daarnaast verklaarde een meerderheid van de respondenten (63%) dat het worden van een Agile-organisatie momenteel een strategische prioriteit is voor zowel de IT- als businessafdeling van een organisatie.

De populariteit van Agile komt voort uit de groeiende behoefte aan snelheid en flexibiliteit in het competitieve landschap van vandaag, en uit de noodzaak om technologie gedreven innovatie effectief op de markt te brengen. Agile maakt het verder mogelijk om in te spelen op de veranderende behoeftes van klanten en de customer experience naar een hoger niveau te tillen.
Toch is de belangrijkste drijfveer voor Agile werken het realiseren van een snellere levering van producten. Dit sluit aan bij de groeiende behoefte van organisaties om de klanttevredenheid te verbeteren en klantgerichtheid centraal te stellen binnen marketing & sales en operations. Meer flexibiliteit realiseren binnen processen en governance door de Agile-aanpak te gebruiken staat volgens de onderzoekers van KPMG op de tweede plaats, gelijk met het vermogen van Agile om business en IT beter op elkaar af te stemmen.

Agile implementeren

Hoewel het omarmen van Agile in een gecontroleerde omgeving relatief hoge succespercentages kent, blijkt het opschalen van Agile een grotere uitdaging te zijn. Organisaties worstelen met het consequent en succesvol inzetten van de aanpak door de hele organisatie heen. Zo noemt 59% van de respondenten cultuur- en prestatiebeheer als belangrijkste uitdaging tijdens hun transformatie naar Agile, terwijl 39% de beschikbaarheid van uitgeruste middelen benoemt als grootste uitdaging.
De Koning legt uit hoe een Agile-transformatie soepeler kan verlopen: “Werknemer en cultuur staan centraal in de Agile-transformatie. Het implementeren van Agile-waarden en -principes vereist binnen een organisatie een culturele verschuiving. Daarnaast moeten de juiste fundamenten ook aanwezig zijn, inclusief operaties en processen, technologische grondslagen en continue verbetering. Het management moet ook Agile-leiderschap tonen en optreden als ambassadeurs van de transformatie.”

Blik op de toekomst

Agile zal de komende jaren volgens de onderzoekers een sleutelrol blijven spelen binnen strategische agenda’s. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt de ambitie te hebben om haar Agile-volwassenheid in de komende drie jaar te verbeteren, hetzij binnen bepaalde afdelingen of binnen de gehele onderneming. Agile-ambities zijn bijzonder hoog in landen als Nederland, België en Tsjechië, terwijl buiten Europa Brazilië op dit gebied erg hoge doelstellingen nastreeft. Interessant is verder dat uit het onderzoek blijkt dat Agile minder vertrouwen geniet in landen als Duitsland en Denemarken. Naast een meer volwassen toepassing van Agile in bestaande teams, voorspelt het onderzoek van KPMG eveneens dat een groeiend aantal teams de komende tijd zal overstappen op de methodiek. Momenteel maakt een derde van de organisaties (32%) gebruik van Agile buiten hun IT-afdeling, maar volgens de experts van het Big Four-kantoor zal dit aandeel de komende jaren aanzienlijk groeien.

Overig

Hybride werken – wat is je volgende stap?

Veel organisaties zijn momenteel bezig om anders denken en werken vorm te geven. De vraag is nu in welke mate het hybride werken en het thuiswerken wordt doorgezet en wat daar nu verder voor nodig…

Overig

Leidinggeven kent geen afstand

Veel medewerkers werken nu thuis en blijven dat waarschijnlijk méér doen. Dan is de vraag: hoe kun je vanuit jouw rol goed contact en afstemming met elkaar houden over wat er nodig is? Je zult…

Overig

Digitalisering en participatie – Moderner organiseren. En hoe?!

Hoe lok je uit dat iedereen betrokken is bij het creëren en realiseren van ambities? En hoe krijg je dat op een innovatieve en digitale manier voor elkaar? Deze vraag stelde QuatroSpect zich in een…

Overig

Maatschappelijk veranderd ondernemen

Dat is er nu aan de hand. En hoe?! Het is eenvoudig en complex tegelijk. Eenvoudig omdat gezondheid boven alles gaat en dan is het overduidelijk dat we nu met elkaar moeten oppassen en op…

Overig

Digitale sprint – foto teamcultuur

Door op allerlei terreinen selfies te maken krijg je een digitaal fotoboek waarin je de organisatie of het onderdeel waarin je werkt kunt herkennen. Daarmee kun je de sterke en verbeterpunten benoemen en zo gerichter…

Overig

Hoe zo’n digitale foto werkt

Een goede dialoog met een stakeholder voeren, hoe doe je dat? Organisaties vinden het terecht belangrijk om belanghebbenden de gelegenheid te geven om een organisatie en haar kernprocessen te beoordelen. Toch komt een gesprek niet…

Overig

Associé worden – maar wel anders

Wie wij zoeken We zoeken enthousiaste adviseurs die zich betrokken voelen bij de publieke sector en erop gebrand zijn om organisaties op een vernieuwende manier verder te brengen. Je staat open voor het gebruik van…

Overig

De vier V’s in uw organisatie

Veel organisaties zijn op zoek naar manieren om hun ambities te bereiken. Het is echter niet eenvoudig om die onderling goed af te stemmen. Er zijn nu eenmaal werkwijzen ingeslopen die veel tijd, organisatie en…