Quatrospect

Samen werken aan de zorg die nodig is

Je missie mogelijk maken met mensen. Nu en in de toekomst.

Wat speelt er
We worden steeds ouder. De trend van langer thuis, meer eigen regie van de zorgvrager en een passende omgeving van wonen en (zorg)netwerk zetten door. Nieuwe concepten, maatwerk dienstverlening, kwaliteit en betaalbaarheid. We zijn op zoek naar een stelsel waarin dit past.

Aandacht voor de zorgvrager, voorkomen van eenzaamheid, er zíjn als het nodig is, zelf of met technologie. Het is geen sinecure om dit goed en vlekkeloos te organiseren. Dit vraagt om samen de schouders eronder te zetten, netwerkleiderschap, strategische samenwerkingsverbanden, een zorgaanpak 2.0 of 3.0, en vooral bekwame en bevlogen professionals die met elkaar inspelen op die zorgvragen.

Als leidinggevende de missie mogelijk maken met mensen. Vertrouwen op teams die het goede doen en hen tegelijkertijd maximaal faciliteren. De moed erin houden, aandacht geven en perspectief bieden aan de zittende medewerkers en tegelijkertijd aantrekkelijk zijn voor nieuwe medewerkers. Goede zorg valt of staat ook bij leiders die weten waarop zij wel én niet moet sturen.

Zorg werkt niet zonder een goede ondersteuning. Dichtbij de zorgvrager, die zich geholpen voelt door goede bereikbaarheid, prettige bejegening en een werkbare oplossing. Dichtbij de teams die zich maximaal ont-zorgd weten. Weg van bureaucratie, schrappen wat niet hoeft en digitaliseren en automatiseren wat kan. Zodat de tijd vooral naar de zorg gaat en naar het samen werken, leren en innoveren in het netwerk.

Wat kunnen wij betekenen?

Wij helpen jullie om je vakmanschap te laten zien.

Met onze expertise en platform kun je

  • Strategie en plannen digitaal verbinden
  • PDCA op alle niveaus digitaal stroomlijnen en in control komen/blijven
  • Zelforganisatie en resultaatgericht werken van teams faciliteren en ontwikkelen
  • Nieuwe medewerkers direct inwerken en laten meedoen in het team
  • Projecten en (verbeter)programmas digitaliseren en monitoren
  • Medezeggenschap van cliënten en partners verbreden en verankeren
  • De basiskwaliteit meten, verbeteren en volgen
  • Directies professionaliseren bij hun sturing en verantwoording

Met ons digitaal platform zorg je dat je als team zelf aan zet bent en samen keuzes maakt.
We geven jullie managementtools om zelf goed te sturen en minimaal te verantwoorden.
Om meesterschap te tonen, elke dag. Samen met je stakeholders.

Leidinggeven op afstand