Quatrospect

Programma Professionals aan zet

Het ROC van Amsterdam heeft met QuatroSpect het programma ‘Professionals aan zet’ opgestart. Vijf teams en het managementteam hebben via de SPRINT op het digitale platform en onder begeleiding binnen twee weken hun jaaragenda en resultatenkaart gemaakt. Na een kick off zijn 140 mensen in hun eigen team aan de slag gegaan. Met als ambitie: een kwaliteitssprong voor verdraaid goed onderwijs. Dit project heeft het samenwerken en het kwaliteitsdenken vergroot.

”Met Quatrospect hebben we met elkaar onze ambities, doelen en te behalen resultaten voor het komende jaar zeer duidelijk in beeld gebracht en heeft de hele directie en al haar teams inzicht in de speerpunten voor het komende jaar.” Ingeborg Paulissen, teamleider ROC van Amsterdam

Quatrospect website 2021 16_98

De SPRINT

De SPRINT is gebruikt om samen een jaarplan te maken. Aan elke SPRINT worden (onbeperkt) deelnemers met een van de 8 rollen gekoppeld. Elke stap levert direct een rapport op. Door deze werkwijze wordt alle kennis en expertise direct gebundeld en zichtbaar gemaakt voor collega’s. Dit stimuleert tot een uitwisseling, professionalisering en een gerichte dialoog online of in een hybride variant. QuatroSpect begeleidt de kick off, de (online) dialoog en de rapportage.

Ga naar http://www.quatrospect.nl/platform en dan naar Hoe het werkt.

Of neem contact met ons op.

nordwin

Met nieuw élan

Nordwin College kwam net uit zwaar weer en verscherpt toezicht. Bestuur en directieteam willen samen hun ambities voor komend jaar bepalen in een beknopt jaarplan als vertrekpunt voor de jaaragenda van directies en teams. Bovendien zijn teams binnen één directie daarnaast aan de slag gegaan met het verbeteren van kwaliteit en de kwaliteitscultuur. Zij hebben een digitale foto kwaliteit op basis van een beknopte versie van het inspectiekader gemaakt op het digitale platform van QuatroSpect.

Met QuatroSpect hebben we een heldere PDCAcyclus opgezet voor de locatie en de teams waarin meerjarenvisie, locatieplan en teamplannen een logisch geheel vormen. Grote meerwaarde was dat het kwaliteitsdenken een natuurlijke plaats heeft gekregen in denken en werken in de verschillende teams. Er was weer meer tijd voor de inhoud en de ambities in plaats van ad hoc en organisatorische zaken.” Jans Helmers, directeur Nordwin

Quatrospect website 2021 16_99

Doorvertaling op elk niveau

In dit programma heeft digitalisering en vereenvoudiging van de hele jaarcyclus plaatsgevonden op elk niveau in hun eigen taal en rol. Op deze manier wordt top down en bottum up de verbinding zichtbaar en kunnen thema’s geadresseerd worden. Zo houd je binnen de hele instelling zicht op onderwijs en kwaliteit. De foto’s, de jaarkaarten & resultatenkaarten zijn voortdurend in beeld en onderdeel van de agenda.

Ga voor een voorbeeld van een foto naar https://www.quatrospect.nl/digitale-sprint-foto-teamcultuur/ . Of maak je eigen teamcultuurfoto http://www.quatrospect.nl/platform/quatrospect-platform-onderdelen/

Of neem contact met ons op

roc-middennl

Scharnieren van denken naar doen

ROC Midden Nederland wil haar strategie goed laten landen in de organisatie. QuatroSpect begeleidt het directieteam bij de strategie executie met een strategische uitvoeringsagenda waarmee het team koers kan houden. Het directieteam is eigenaar van deze agenda en zorgt samen met de organisatie voor de uitvoering. Het gezamenlijk jaarplan met de diensten dat eerst met behulp van QuatroSpect is gemaakt leidde tot dit traject.

‘’Door de aanpak en begeleiding van QuatroSpect als kennispartner hebben we een sterker gezamenlijk beeld opgebouwd met meer inhoudelijke verbondenheid en eigenaarschap op strategische thema’s. We gaan nu echt verder met een compacte agenda voor de toekomst die we kunnen ‘beetpakken’ door het jaar heen en waar we onszelf graag aan verbinden.” Syta de Boer, directeur strategie, onderwijs en innovatie ROC Midden Nederland

Quatrospect website 2021 16_9

Structuur & cultuur

Kenmerkend in dit traject is het creëren van een andere mind set en meer gezamenlijkheid. Het was nodig gericht met elkaar in beweging te komen van abstract naar concreet, van denken naar doen. Door aan de slag te gaan met ‘wat wil ik dat er gebeurt’ op het platform was het snel op te halen en compact bij elkaar te brengen. Na de strategiedag stond alles op de digitale kaart. Daar wordt nu mee gewerkt. Een prachtige combinatie van structuur en cultuur.

Meer weten over een strategietraject en strategie executie? Lees onze nieuwsbrief

Of neem contact met ons op