Quatrospect

Huurdersbetrokkenheid is meer dan een enquête houden….

De uitkomsten van de huurdersenquête 2019 zijn bemoedigend. De huurders tonen zich tevreden met het gegeven cijfer van 7,6. Maar hierop sturen is minder dan wat een corporatie zou moeten willen. De huurders vanaf de beleidsvoorbereiding erbij betrekken moet het doel zijn. Deze echte betrokkenheid krijg je alleen als je actief de huurders en hun platform(en) betrekt in de aanloop naar nieuw beleid. Dit is wat Quatrospect meer kan bieden. Neem contact met ons op voor meer uitleg.

Lees meer over de Aedes Benchmark 2019……..

Aedes Benchmark 2019

Huurders geven hun woningcorporatie een 7,6

Huurders geven de dienstverlening van hun woningcorporatie gemiddeld een 7,6. Dat is het hoogste cijfer sinds de eerste meting in 2014. Het rapportcijfer steeg de laatste vijf jaar steeds. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 350.000 huurders, ruim één op de zeven bewoners van sociale huurwoningen van corporaties.

Het landelijk kwaliteitscentrum KWH doet jaarlijks onderzoek naar de dienstverlening van woningcorporaties. Daarbij wordt gevraagd naar de drie belangrijkste contactmomenten: als zij naar de woning verhuizen, bij een reparatieverzoek en als zij verhuizen naar een andere woning. Sinds 2014 stijgt de waardering van huurders op deze momenten. Corporaties hebben de afgelopen jaren samen met hun huurders de dienstverlening onder de loep genomen en verbeterd; bijvoorbeeld door duidelijker te communiceren of vaker een reparatie in een keer uit te voeren.

Huurdersoordeel
Huurders die een woning betrekken, geven de dienstverlening van de corporatie gemiddeld een 7,7. Dat is een verbetering ten opzichte van 2018, toen zij een 7,5 gaven. In 2014 was dit cijfer nog een 7,2.
De dienstverlening bij reparaties waarderen huurders gemiddeld met een 7,6, iets hoger dan de 7,5 uit 2018 en een half punt hoger dan in 2014. Een op de vijf woningcorporaties krijgt van huurders een 8 of hoger voor reparatieverzoeken. Het aantal corporaties dat een 7 of lager krijgt, is gedaald.
De waardering van huurders die verhuizen stijgt ook iets: van een 7,4 vorig jaar naar een 7,5.

Kwaliteit woning
Gemiddeld geven huurders de kwaliteit van hun woning een 6,9, hetzelfde cijfer als in 2018. 84 procent van de huurders geeft de woning een 6 of hoger, waarvan 56 procent een 7 of een 8. 16 procent is ontevreden over de woning. Huurders die tevreden zijn over de kwaliteit van de woning, zijn meestal ook tevreden over de dienstverlening.

Aedes-benchmark 2019
Het onderzoek naar het huurdersoordeel is onderdeel van de benchmark van branchevereniging Aedes. De Aedes-benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en hoe ze presteren. De benchmark bestaat uit zes onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering, beschikbaarheid/betaalbaarheid en nieuwbouw. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector. Aedes voert de benchmark uit samen met PwC, KWH en ABF.

Woningcorporatie

De essentie op tafel

Het beste middel om de toezichthoudende rol te vervullen is het ‘goede gesprek’, een echte dialoog, waarin de raad van toezicht scherpe vragen stelt en ‘haar oordeel uitstelt’. Het is belangrijk dat de essentie op…

Woningcorporatie

Landelijke Stand Toezicht met Passie 2018

De uitkomsten van het onderzoek dat QuatroSpect uitvoerde onder commissarissen van woningcorporaties in samenwerking met de VTW heeft resultaten opgeleverd die voor alle toezichthouders en bestuurders van belang zijn. Bekijk de Kaart Landelijke Stand Toezicht…

Woningcorporatie

Een wendbare woningcorporatie: klaar voor toekomstige ontwikkelingen?

Woningcorporaties krijgen de komende jaren meer dan ooit te maken met snelle veranderingen in de samenleving. Het aanbod aan sociale huurwoningen krimpt, terwijl de vraag naar betaalbare sociale huurwoningen juist toeneemt. De noodzaak om een…

Woningcorporatie

Extra aandacht voor leefbare wijken en bijzondere doelgroepen

Na de Prachtwijken en Krachtwijken is er nog steeds behoefte aan het renoveren en verbeteren van achterstandswijken. Sociale cohesie, diversiteit in de wijken en modernisering worden hier besproken en van commentaar voorzien. Leefbare wijken: mengen…

Woningcorporatie

Duurzame en energiezuinige woningen, CO2-neutraal in 2050

Deze duurzaamheidsuitdaging heeft de woningcorporatie sector zichzelf gesteld. Hier volgen wij de ontwikkelingen op de voet en wordt erover gediscussieerd. Aedes-publicatie CO2-neutrale woningen in 2050 Verkiezingsprogramma CDA: ‘Alle gebouwen binnen 20 jaar CO2-neutraal’ Politiek niet…

Woningcorporatie

Geschikte en betaalbare huurwoningen voor de lagere inkomens

Deze uitdaging kennen wij al sinds het einde van de jaren 40 van de vorige eeuw. Er is voortdurend gebrek aan betaalbare woningen van voldoende kwaliteit voor de lagere inkomens. Dit politieke hete hangijzer volgen…