Quatrospect

Inclusieve arbeidsmarkt zoals 50+’ers, lager opgeleiden en Nederlanders met een migratieachtergrond.

Gaan er groepen buiten de boot vallen? Of is dit al gebeurd? Zijn werkgevers en werknemers hier wel goed op voorbereid? Welk vangnet past in deze tijd? Volg de ontwikkelingen hier.