Quatrospect

De grijze golf komt eraan, blijft de zorg wel betaalbaar?

Heel Nederland is zich vaag bewust van de toenemende zorgkosten. Aan het eind van het jaar worden wij weer geconfronteerd met
een hogere zorgpremie of een hoger eigen risico. Kunnen wij met z’n allen de stijgende zorgkosten straks nog wel betalen?
De zorg gaat ons de komende jaren veel geld kosten. Mede dankzij de vergrijzing, meer mogelijkheden tot behandeling en dure technologie loopt onze gezamenlijke zorgrekening steeds verder op.
Kortom, er is extra aandacht nodig voor de grote uitdaging waar we voor staan: hoe zorgen we ervoor dat de zorgkosten niet te hard stijgen?
Nederland vergrijst in rap tempo. We gaan van ruim 3 miljoen ouderen nu, naar een kleine 5 miljoen in 2040. En hoe ouder je bent, hoe meer zorg je nodig hebt.
Tussen 2021 en 2025 zullen de zorgkosten mede als gevolg van de vergrijzing van zo’n 84 miljard euro stijgen naar 100 miljard, verwacht het CPB. En dat is nog maar het begin.

Meer zelf betalen

Als we die gezamenlijke zorgrekening een beetje beheersbaar willen houden, moet er een hoop veranderen, stelde zorgeconoom Marcel Canoy recent.
We gaan waarschijnlijk meer zelf betalen, bijvoorbeeld als het gaat om de ouderenzorg. Dat zorgt wel voor een ander probleem: meer uit eigen zak betalen is prima te doen voor
vermogende ouderen, maar voor kwetsbare ouderen is dat een heel ander verhaal.

Soberder basispakket

Canoy voorziet ook dat het basispakket van je zorgverzekering soberder wordt. Hij zit in een commissie die minister Bruins voor Medische Zorg en Sport adviseert over wat er in en uit het basispakket gaat.
Vooralsnog gaat er alleen meer in het pakket dan eruit gaat en dat is op termijn niet houdbaar, aldus Canoy.
Maar er zijn ook andere hervormingen mogelijk, meent Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In het vergrijsde Japan doen ze bijvoorbeeld veel met robots,
en kiezen ze voor ‘aging on place’. “Dat betekent: als je woningen bouwt, zorg dan dat het levensloopbestendig is. Dat er zorg aan huis is, dat er makkelijk verbouwingen plaats kunnen vinden,
dat er technologie in huis is”, vertelt Putters

Deze mogelijkheden moeten volop benut worden de komende jaren om een probleem dat er zeker aan komt op tijd aan  te pakken.