Quatrospect

Hbo-medezeggenschap eist meer tijd en geld

De medezeggenschapsraden van hogescholen luiden de noodklok. Ze eisen meer tijd en geld om hun werk goed te doen, zeker nu ze moeten meebeslissen over de basisbeursmiljoenen.

De verschillen met de medezeggenschap aan universiteiten zijn enorm. In het hbo krijgen medezeggenschappers vaak maar zes uur per week of minder vergoed, terwijl ze aan universiteiten soms fulltime aan de slag mogen. Zo kan het niet langer, waarschuwt het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM).

De raden krijgen het steeds drukker. Ze mogen al meebeslissen over de hoofdlijnen van de begroting en in de toekomst komen daar de ‘basisbeursmiljoenen’ bovenop. De medezeggenschap moet erop toezien dat het geld goed wordt besteed. En dat was de afgelopen jaren helemaal niet vanzelfsprekend, toonde de Algemene Rekenkamer aan. Hier en daar hadden de raden nauwelijks invloed op de extra miljoenen die er al waren.

Studenten moeten goed beslagen ten ijs komen bij de onderhandelingen met bestuurders, vindt SOM-bestuurder Carline van Breugel. Dat vergt tijd en ruimte en daaraan ontbreekt het nu. “Ze komen om in het werk.”

Belachelijk

Wie actief is in de medezeggenschap, krijgt aan grote hogescholen als de HvA, de Hogeschool Utrecht en Avans Hogeschool zes uur per week vergoed. Ter vergelijking: aan de universiteit krijgen de raadsleden wel 32 uur. Waar studenten aan de universiteit vaak een tussenjaar inlassen om zich fulltime te storten op de medezeggenschap, moeten hbo’ers het dus doen met minder dan een dag per week. “Bizar en belachelijk”, noemt Van Breugel het verschil tussen hbo en wo.

De problematiek speelt al langer maar voor het SOM is de maat nu vol. “Dit kan zo niet langer,” zegt Van Breugel. Er moet nu omslag komen, stelt het SOM, dat vindt dat studenten in de raden minstens twaalf uur per week vergoed moeten krijgen.

De medezeggenschapsclub roept studenten op te strijden voor hun plek binnen de hogeschool. Van Breugel: “Raden onderhandelen nu nauwelijks over hun uren omdat ze het simpelweg te druk hebben met andere dingen. Daar moet een einde aan komen.”

Informatieachterstand

Studenten in de medezeggenschap hebben de taak om het bestuur te controleren en moeten dus altijd op de hoogte zijn van wat er speelt. Ze kennen de onderwijs- en examenregeling en vergaderen regelmatig in commissies en met het College van Bestuur.

Om de besluitvorming te begrijpen en te kunnen controleren moeten de studenten bovendien flink worden bijgespijkerd in allerlei cursussen en trainingen. Het SOM organiseert die voor een deel en houdt daarnaast iedere maand een bijeenkomst waar medezeggenschappers uit het hele land worden bijgepraat over de actuele ontwikkelingen in Den Haag.

“Die bijeenkomsten zijn niet verplicht, maar in de praktijk loop je al snel een informatieachterstand op als er niemand van je raad bij is,” zegt voorzitter Tariq Sewbaransingh van de Landelijke Studentenvakbond. “De bestuurders houden zich fulltime bezig met de nieuwste ontwikkelingen. Wil je hen niet op hun blauwe ogen vertrouwen over wat er landelijk afgesproken wordt en hoe dat geïnterpreteerd moet worden, dan moet je als raadslid bijhouden wat er gebeurt.”

Veel werk

Veel werk dus, maar het gaat om meer dan alleen extra uren, stelt het SOM. De hogescholen moeten er ook op andere gebieden voor zorgen dat de medezeggenschap haar taken goed kan vervullen. Zo wordt er in het rooster lang niet altijd rekening gehouden met de vergaderagenda en mogen de studenten in de mr bovendien geen lessen missen. De instellingen zouden bovendien beter moeten zorgen voor trainingen en ambtelijke ondersteuning, vindt het SOM.

TEKST HOGER ONDERWIJSPERSBUREAU (HOP)
Onderwijs

Nog nooit zoveel hbo-studenten

De instroom in het hbo is dit studiejaar 2018-2019 met 3,4 procent naar recordhoogte gegroeid: er schreven zich 110.307 eerstejaars in. Het totale aantal hbo’ers was nooit eerder zo hoog: het waren er in oktober…

Onderwijs

Het goede gesprek

Het beste middel om de toezichthoudende rol te vervullen is het ‘goede gesprek’, een echte dialoog, waarin de raad van toezicht scherpe vragen stelt en ‘haar oordeel uitstelt’. Vragen, doorvragen en navragen, het is de…

Onderwijs

Privacy in het Onderwijs

Privacy is ook voor het (middelbaar) beroepsonderwijs een belangrijk thema. Hoewel de privacywetgeving al sinds 2001 bestaat, is er door allerlei ontwikkelingen (digitalisering, privacy-incidenten en een actievere rol van de Autoriteit Persoonsgegevens) een bewustwording op…

Onderwijs

Sterke stijging van het aantal mbo-vacatures

Werkgevers staan te springen om mbo’ers. Het aantal mbo-vacatures is fors aan het toenemen. In de periode maart tot en met augustus van 2017 ontstonden ruim 248.000 vacatures op mbo-niveau, 20 procent meer dan in…

Onderwijs

Student? Vul ook de Nationale Studenten Enquête 2018 in!

16 JANUARI 2018 De Nationale Studenten Enquête 2018 (NSE) is van start gegaan. Deze week worden 744.942 studenten via e-mail uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Aan de NSE 2018 doen 73…

Onderwijs

Digitalisering Nederlands hoger onderwijs moet sneller!

De Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten en SURF overhandigen vandaag tijdens de SURF Onderwijsdagen de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie 2017 aan Marcelis Boereboom, directeur-generaal Hoger Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De organisaties formuleren in…

Onderwijs

Drie landelijke bijeenkomsten: Het Nieuwe Samenspel, dé weg naar kwaliteit.

NQA en Quatrospect organiseren drie landelijke bijeenkomsten onder het motto: Het Nieuwe Samenspel, dé weg naar kwaliteit. Tijdens deze bijeenkomsten nemen wij u mee op weg naar meer kwaliteit en minder bureaucratie. De nieuwe ’10…

Onderwijs

Brancheorganisaties: ‘Kabinet, heb meer vertrouwen in mensen op werkvloer’

Doorgeslagen administratieve verplichtingen zorgen ervoor dat leerkrachten, verpleegkundigen, zorgverleners en woningcorporatiemedewerkers te weinig toekomen aan de mensen voor wie zij werken. Het nieuwe kabinet moet deze professionals nieuw vertrouwen geven. Elf brancheorganisaties in het maatschappelijk…

Onderwijs

Minder bureaucratie en controle en meer zelfvertrouwen van docenten en teams

Agile-teamwerken hebben we geïntroduceerd om de bureaucratie en regeldruk in het onderwijs te bestrijden. We moeten weg van overtollig toezicht, disproportionele controle en hijgerige politiek. Terug naar waar het om gaat: onderwijs door docenten vol…

Onderwijs

Talenten van studenten en professionals optimaal benutten, een leven lang leren

Permanente educatie op verschillende momenten in je leven en op moderne manieren aangeboden zorgen ervoor dat de docenten en studenten hun kennis up-to-date hebben en houden. Dit is volgens ons een van de grote bewegingen…

Onderwijs

De student en docent weer in het middelpunt zetten

De laatste jaren is het in het middelbaar en hoger onderwijs te vaak gegaan over regels, normen, processen en prestatieafspraken. Er werd vaak meer over geld gesproken dan over waar het echt om moet gaan….